Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Logopedė

Eglė Jonaitytė

tel. 8 659 98611