Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

įmonės kodas 190994640

Kęstučio g. 85, 44299 Kaunas

Tel.: (8 37) 22 99 33

El. paštas.: gimnazija@nmg.lt

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

 

 

Direktorius,

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Raimundas Simanavičius

tel. (8 37) 22 99 33

el.p. direktorius@nmg.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja bendrajam ugdymui,

Jurgita Jablonskienė

tel. (8 37) 22 04 65

tel.  8 667 44148

el.p. pavaduotoja@nmg.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Nijolė Noreikaitė

tel. (8 37) 42 23 22

tel.  8 667 44153

el.p. pavaduotojamenui@nmg.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Artūras Stankevičius

tel. 8 667 44156

el.p. pavaduotojasukiui@nmg.lt

 

Vyriausioji buhalterė

Violeta Levanaitė

tel. (8 37) 42 38 51

tel.  8 667 44149

el.p. buhalterija@nmg.lt

 

Socialinė pedagogė

Dovilė Žvirzdinienė

tel. (8 37) 37 07 78

tel. 8 667 44152

el.p. socpedagoge@nmg.lt

 

Psichologė

Rasa Kinaitienė

tel. 8 667 44157

el.p. psichologe@nmg.lt

 

Raštinės vedėja, personalo specialistė

Nomeda Virginija Škėmienė

tel. (8 37) 22 99 33

tel. 8 667 44150

el.p. gimnazija@nmg.lt