Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos organizacinė struktūra

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, tėvų (globėjų) ir mokinių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybos pirmininkas - Egidijus Janulaitis, vyresnysis mokytojas;

Sekretorė - Julija Kalpokienė, mokinio mama.

Nariai:

Rasa Krėpštienė, mokytoja ekspertė

Aušra Lukoševičiūtė, mokytoja metodininkė

Daina Rožnienė, mokinio mama

Asta Čižinauskaitė, mokinės mama

Ernestas Valionis, mokinys

Erika Švenčionytė, mokinė

Saulius Gerulis, bendruomenės atstovas

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija.

 

Mokytojų tarybos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė - Aurelija Inokaitienė, dailės mokytoja metodininkė 

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovybė, visi mokytojai, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė ir koncertmeisteriai.

Gimnazijos direktorius nėra Mokytojų tarybos narys.

 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato mokinių susirinkimas.


Tarybos pirmininkė - Paulina Banaitytė, III a kl.

Pirmininko pavaduotoja - Faustina Moseičiuk, III a kl.

Sekretorė - Karolina Stonytė, IIa kl.

Tarybos nariai:

Ia klasė:

Kamilė Palekauskaitė
Kamilė Kaminskaitė
Viktorija Petrusevičiūtė
Kotryna Sodaitytė
Linas Jasinskas
IIa klasė:

Viltė Kišonaitė
Pijus Ivaškevičius
Emilija Povylaitytė
Danielė Banišauskaitė
Austina Mažeikaitė

Gabija Šinkūnaitė
Milda Šalučkaitė

IIIa klasė:

Laura Zarembaitė
Gabrielė Santockytė
Miglė Šoliūnaitė
Karolina Stonytė
Gabija Simutytė

 

 

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAI

Klasės tėvų komitetai - nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato tėvų susirinkimas.

Pirmininkė - Daina Rožnienė, 

Sekretorė - Julija Kalpokienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija -  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

 

Komisijos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja - Dovilė Žvirzdinienė, socialinė pedagogė

Sekretorė  - Iremina Lincevičienė, mokytoja metodininkė

Komisijos nariai:

Rasa Kinaitienė, psichologė

Eglė Jonaitytė, logopedė

Nijolė Noreikaitė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Aurika Vitkienė, vyresnioji  mokytoja