Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos organizacinė struktūra

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, tėvų (globėjų) ir mokinių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Tarybos pirmininkė - Rasa Krėpštienė, mokytoja ekspertė

Sekretorė - Aurelija Misiūnienė, mokytoja metodininkė

Tarybos nariai:

Vitalius Žemaitis, mokytojas ekspertas

Saulius Gerulis, bendruomenės atstovas

Emilija Grigaliūnaitė, IVa kl. mokinė

Jūratė Lozoraitienė, tėvų atstovas

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija.

 

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovybė, visi mokytojai, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė ir koncertmeisteriai.

 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato mokinių susirinkimas.


Tarybos pirmininkė - Milita Lozoraitytė, IIIa kl.

Pirmininkės pavaduotojas - Viltė Narauskaitė, IVa kl.

Sekretorė - Paulina Banaitytė, Ia kl.

Tarybos nariai:

Areta Butkevičiūtė, Ia kl.

Erika Daujotytė, Ia kl.

Anita Imšaitė, Ia kl.

Simona Lukaševičiūtė, Ia kl.

Faustina Moseičiuk, Ia kl.

Gabija Simutytė, Ia kl.

Miglė Šoliūnaitė, Ia kl.

Ieva Janulevičiūtė, IIa kl.

Livija Sergejeva, IIa kl.

Erika Švenčionytė, IIa kl.

Ernestas Valionis, II kl.

Evelina Nemanytė, II kl.

Paulina Asanaviciute Odnolko, III kl.

Ignas Ščesnulevičius, III kl.

Augustė Dūdaitė, IV kl.

Agnė Patalavičiūtė, IV kl.  

 

 

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAI

Klasės tėvų komitetai - nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato tėvų susirinkimas.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija -  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

 

Komisijos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja - Gintarė Kolpakova, socialinė pedagogė

Komisijos nariai:

Rasa Kinaitienė, psichologė

Irena Elžbieta Navickienė, logopedė

Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Irma Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Aurika Vitkienė, vyr. mokytoja

Vaidas Andriuškevičius, mokytojas