Muzikinis ugdymas

    Šiuo metu gimnazija vykdo specializuoto ugdymo krypties programas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų muzikai: pradinio ugdymo kartu su muzikos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos, vidurinio ugdymo kartu su muzikos. 

    Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos „žvaigždutės“ ryškiai spindi Lietuvos ir pasaulio muzikos padangėse. Gausus būrys talentingų vaikų, dalyvaudami tarptautiniuose konkursuose, pelno aukščiausius apdovanojimus. Prityrę, autoritetingi, puikiai savo dalyką išmanantys pedagogai skiepija mokiniams meilę jų pasirinktai profesijai, visas savo žinias atiduoda mokinių profesinio - kūrybinio meistriškumo ugdymui.

 

    Gimnazijoje vyksta daug festivalių ir konkursų:

  • Kūrybos savaitė
  • Pianistų konkursas „Muzikos garsai“
  • Stygininkų konkursas „Skambančios stygos“
  • Ansamblių konkursas „Muzikos šalyje“
  • Jaunųjų dirigentų konkursas

    Gimnazijos auklėtiniai gyvena aktyvų muzikinį gyvenimą, koncertuoja Kaune bei kituose Lietuvos miestuose, rengia solinius rečitalius. Daugelį kartų mūsų moksleiviai tapo tarptautinių konkursų laureatais ir diplomantais Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje.

 

    Gimnazijoje yra choras, styginių instrumentų ansamblis, simfoninis orkestras.

Muzikinio ugdymo mokytojų ir koncertmeisterių sąrašas

     

Andriuškevičius Vaidas

varinių pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 1–8, I–IV klasių metodinės grupės pirmininkas,

vyresnysis mokytojas

trombonas, ansamblinis muzikavimas

Bandzaitytė-Kalėdienė Ramunė

styginių instrumentų Ig - IVg klasių metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Beinarytė-Palekauskienė Karolina

mokytoja

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Benetienė Ieva

vyresnioji mokytoja

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Bernotaitis Andrius

mokytojas ekspertas

klarnetas, ansamblinis muzikavimas

Bliujienė Laimutė

mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Brazauskienė Akvilė

vyresnioji mokytoja

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Brilienė Rimutė

vyresnioji mokytoja

solfedžio, harmonija,
muzikos teorija

Brilius Algirdas

mokytojas

instrumentuotė

Budvitytė-Palej Kristina

mokytoja

obojus, ansamblinis muzikavimas

Čepinskienė Indrė

mokytoja

smuikas, ansamblinis  muzikavimas

Daučianskaitė Agnė

vyresnioji mokytoja

akordeonas, ansamblinis muzikavimas

 Daučianskienė Evelina

koncertmeisterė  

Daunytė Joana

mokytoja

arfa, ansamblinis muzikavimas

Danėlius Aldas

mokytojas metodininkas

mušamieji muzikos instrumentai

Daugėla Rolandas

Choro dirigavimo metodinės grupės pirmininkas,

mokytojas ekspertas

choro dirigavimas, choras

Daugėlienė Rima

mokytoja metodininkė

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Dirmauskas Andrius

mokytojas metodininkas

valtorna, ansamblinis muzikavimas

Dirvanauskas Saulius

koncertmeisteris ekspertas

 

Elzbutienė Živilė

mokytoja metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Galinienė Paulė

koncertmeisterė metodininkė

 

Galinis Žygimantas

koncertmeisteris

 

Gelusevičienė Aušra

vyresnioji mokytoja,
koncertmeisterė ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Girskis Tomas

mokytojas

fagotas, ansamblinis muzikavimas

Gudavičienė Inga

mokytoja

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Haidari Loreta

vyresnioji mokytoja, 
koncertmeisterė ekspertė

bendrasis fortepijonas

Ivanauskaitė-Čiurilienė Kristina

mokytoja

fortepijonas, bendrasis fortepijonas, ansamblinis muzikavimas

Jankauskienė Irma

mokytoja metodininkė

muzikos istorija, harmonija

Janulevičius Jonas

mokytojas

simfoninis orkestras

Jurkonienė Dalė

mokytoja metodininkė

choro dirigavimas, choras, solfedžio

Kaminskaitė Gintarė

mokytoja

violončelė, ansamblinis muzikavimas

Kanys Dainius

mokytojas metodininkas

trimitas, ansamblinis muzikavimas

Karaškienė Rasa

vyresnioji mokytoja,
vyresnioji koncertmeisterė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Katinas Lukas

vyresnysis mokytojas

akordeonas, ansamblinis muzikavimas

Kepežinskas Dainius

koncertmeisteris

 

Kirkaitė Eglė

 koncertmeisterė,

mokytoja

fortepijonas

Kiškienė Dalia

mokytoja metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Klovaitė Berezinienė Aušra

mokytoja metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas

Klusaitė Ilona

mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Kochanauskaitė Rita

koncertmeisterė

 

Kraujelis Stasys

mokytojas metodininkas

obojus, ansamblinis muzikavimas

Krėpštaitė Lina

koncertmeisterė

 

Krėpštienė Rasa

fortepijono 1-8 klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Krinicin Sergej

mokytojas

gitara, ansamblinis muzikavimas

Krištaponienė Asta

styginių instrumentų 1-8 klasių metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė

violončelė, ansamblinis muzikavimas

Kryžiuvienė Ilona

vyresnioji mokytoja,
vyresnioji koncertmeisterė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Kudirka Darius

mokytojas, vyresnysis koncertmeisteris

bendrasis fortepijonas

Kumpikienė Birutė

fortepijono Ig-IVg klasių metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Laurinaitienė Ingrida

koncertmeisterė

 

Lapinskienė Marta

vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Ližaitienė Gabrielė

mokytoja

gitara, ansamblinis muzikavimas

Lukoševičiūtė Aušra

mokytoja ekspertė

fleita, ansamblinis muzikavimas

Makaraitienė Rasa

vyresnioji mokytoja,

bendrasis fortepijonas

Makštutienė Jolita

vyresnioji mokytoja,
vyresnioji koncertmeisterė

bendrasis fortepijonas

Marcinkevičiūtė Audronė

mokytoja metodininkė

choro dirigavimas, solfedžio

Markevičienė Gailė

mokytoja metodininkė

fleita, ansamblinis muzikavimas

Masteika Vytautas

mokytojas ekspertas

obojus, ansamblinis muzikavimas

Mekionis Ričardas

vyresnysis mokytojas

kontrabosas, ansamblinis muzikavimas, improvizacija

Merčaitytė Dainora

mokytoja metodininkė

muzikos istorija

Mikalauskaitė - Garšanovė Sigutė

koncertmeisterė metodininkė

 

Miliauskaitė Gražina

vyresnioji mokytoja

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Muraško Tatjana

mokytoja ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Novikaitė Rita

dainavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Pakutkienė Sonata

bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė

fortepijonas, bendrasis fortepijonas

Parymud Liudmila

mokytoja metodininkė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Pauliukevičiūtė Giedrė

mokytoja metodininkė

solfedžio, muzikos pažinimas, kompozicija

Pocius Vytenis

mokytojas

violončelė, ansamblinis muzikavimas

Povilaitienė Daiva

ansamblinio muzikavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė,  koncertmeisterė ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas

Povilonienė Janina

vyresnioji mokytoja,

bendrasis fortepijonas

Pranculytė Jončienė Agnė

koncertmeisterė metodininkė

 

Pupelienė Milda

mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Ramanauskienė Alina

mokytoja metodininkė

muzikos istorija

Rinkevičiūtė Rasa

mokytoja ekspertė

fortepijonas,ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Ručinskaitė Gintarė

koncertmeisterė

 

Simanavičienė Aušra

vyresnioji mokytoja

solfedžio

Skučienė Rūta

vyresnioji mokytoja

vokalinė italų kalba

Stanionytė Goda

koncertmeisterė metodininkė

 

Stankevičiūtė Lina

vyresnioji mokytoja

solfedžio, harmonija, muzikos teorija

Tamulienė Audronė

mokytoja metodininkė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Tumosaitė Anolita

mokytoja

simfoninis orkestras

Tumosienė Dangirutė

koncertmeisterė ekspertė

 

Tunevič Oksana

mokytoja metodininkė

smuikas, ansamblinis muzikavimas,

Urbonavičius Gracijus

vyresnysis mokytojas

aranžuotė

Venckus Darijus

vyresnysis mokytojas

saksofonas, ansamblinis muzikavimas

Vitkienė Aurika

vyresnioji mokytoja

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vladimirskaja Ella

akompanimento klasės mokytojų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji mokytoja,
koncertmeisterė metodininkė

bendrasis fortepijonas, akompanimentas

Vosylė Milda

vyresnioji mokytoja

choro dirigavimas, choras

Žakienė Jevgenija

muzikos teorijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
mokytoja ekspertė

harmonija,
muzikos teorija, muzikos kūrinių analizė, polifonija

Žarėnienė Dalia

koncertmeisterė metodininkė,

vyresnioji mokytoja

bendrasis fortepijonas, akompanimento klasė

Žemaitis Vitalius

medinių pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas, mokytojas ekspertas

klarnetas, ansamblinis muzikavimas

Žemaitė Diana

koncertmeisterė metodininkė

 
Žemonė Eglė mokytoja gitara, ansamblinis muzikavimas

Žostautienė Rūta

vyresnioji mokytoja,
koncertmeisterė metodininkė

bendrasis fortepijonas