Pusmečiai

Klasė I pusmetis II pusmetis
pradžia pabaiga pradžia pabaiga
1 - 4 2021-09-01 2022-01-22 2022-01-24 2022-06-09
5 - 8, I - II 2021-09-01 2022-01-22 2022-01-24 2022-06-23
III 2021-09-01 2022-01-22 2022-01-24 2022-06-16
IV 2021-09-01 2021-01-22 2022-01-24 2022-05-26

Atostogos

ATOSTOGOS

Rudens

2021-11-03–2021-11-09 

Žiemos (Kalėdų 5 - 8, I - IV kl.)

2021-12-27–2022-01-08  

Žiemos ( Kalėdų 1 - 4 kl.)

2021-12-27 - 2022-01-08

Žiemos

 2022-02-14–2022-02-19

Pavasario (Velykų)

2022-04-19–2022-04-23   

Vasaros (1-4 klasėms)

2022-06-10 – 2022-08-31

Vasaros (5-8; I-II klasėms)

2021-06-25 – 2022-08-31

Vasaros (III klasei)

2021-06-17 - 2022-08-31

Vasaros (IV klasei)

Išlaikius brandos egzaminus