Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

    2018 m. rugsėjo 28 d. 13 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyks mokytojo, smuikininko, pasaulio tautų teisuolio Vlado Varčiko koncertas - minėjimas ir memorialinės lentos atidengimo ceremonija.

    Mokyklos choras „Cantica“ (vad. Rolandas Daugėla, konc. Aušra Gelusevičienė, chormeisterės Milda Vosylė ir Gintarė Ručinskaitė) turėjo unikalią progą koncertuoti  Japonijos ir Lietuvos chorų festivalyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti. VDU Didžiojoje auloje, kartu su japonų vyrų choru „Mercury Glee Club“ ir Vytauto Didžiojo bažnyčios kameriniu choru „Cantate Domino“ buvo atliktos atskiros chorų programos, o koncertą apvainikavo jungtinis japonų ir lietuvių chorų pasirodymas, kur nuskambėjo Toshi Isobe „Tolumoje gyvenančiam draugui“ ir Juozo Gudavičiaus bei Ksavero Sakalausko - Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“.

    2018 m. rugsėjo 16 d. 15 val. VDU Didžiojoje auloje vyks Japonijos ir Lietuvos chorų festivalis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Š.M. GEGUŽĖS 28 D. (PIRMADIENĮ) 19 VAL. DIDŽIOJOJE SALĖJE  VYKS VISŲ STOJANČIŲJŲ MOKINIŲ TĖVELIŲ SUSIRINKIMAS.

Festivalis-konkursas „Gaidų pynė'2018“ kviečia pasidžiaugti muzikuojančiomis šeimomis

 

    Gegužės 26 d. (šeštadienį), 11 val., Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos salėje įvyks III Respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio-konkurso „Gaidų pynė“ dalyvių koncertas-perklausa. Koncerto metu pasirodys muzikuojančių šeimų ansambliai iš visos Lietuvos, atliekantys įvairių stilių ir krypčių muziką.

    „Muzikavimas šeimoje yra didelė vertybė, – teigia Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis. – Jis stiprina vidinius šeimos ryšius, praplečia akiratį, suteikia daug bendro kūrybinio džiaugsmo. (…) Tikiu, kad tie vaikai, kurie dabar kartu muzikuoja su savo tėvais, broliais, seserimis, ateityje praplės muzikuojančių šeimų būrį, iš jų išaugs daug puikių asmenybių, gabių menininkų.“                 

 

 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. 14 VAL.

Į GIMNAZIJĄ ATVYKSTA UAB "Lidata" ATSTOVAI,

VYKS UNIFORMŲ MATAVIMAI

 

 

 

    Daugeliui mokinių tėvų pasisakius už mokinių uniformas, 2013-04-23 Gimnazijos tarybos (posėdžio protokolas Nr. GT-2) pritarimu įvedamos mokinių uniformos

 

    Informuojame, kad gimnazijos uniformas siuva UAB "Lidata", tel. (8 5) 276 0638, mob. tel. (8 686) 61715, el.paštas info@lidata.lt, adresas Verkių g. 30B, Vilnius. Užsakymai priimami internetu.

 

Užsakymo paraiška

    Š.m. gegužės 19 dieną 2a, 3a ir 3b jaunučių choras vadovaujamas mokytojos Vitos Paleckienės dalyvavo Lietuvos moksleivių chorų festivalyje “Dainų mozaika“, skirtame Lietuvos šimtmečiui.

    Festivalis vyko Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Šiemet festivalyje dainavo apie 80 Lietuvos moksleivių chorų. „Naujaliukai“ atliko D. Kairaitytės „Lietus“, žodžiai S. Gedos, „Laimingas esi“, muzika V. Paleckienės, žodžiai A. Inokaitienės ir „Lietuva“, muzika V. Paleckienės, žodžiai R. Jarockos, koncertmeisterė Sigutė Garšanovė, solistai Salomė Kustaitė ir Jonas Venckūnas.

    Antrokai su mokytoja Egle Stankevičiene ir šeimomis vyko į festivalį traukiniu ir aplankė Geležinkelių muziejų, trečiokai lydimi mokytojos Rasos Grigaliūnaitės ir tėvelių pasivaikščiojo po Gatvės muzikos dienas švenčiantį Vilnių, apžiūrėjo Aušros vartus, restauruotą Vilniaus gynybinės sienos bastėją - Barbakano kalvą.

    1915-1940 m. vietoj Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos veikė Kauno žydų realinė gimnazija – buvusi žydų gimnazija, kuri tuo laiku buvo viena iš didžiausių švietimo įstaigų, pastatų laikinojoje sostinėje. Edward Max Chase prisidėjo ir skyrė net apie 30 proc. lėšų Kauno žydų realinės gimnazijos statybai. Š.m. gegužės 16 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi Edward Max Chase anūkė Dervrai Breslow iš JAV. Ši jau solidaus amžiaus dama su pasididžiavimu džiaugėsi savo senelio indėliu, nuoširdžiai domėjosi šiuo metu gimnazijoje vykdoma veikla bei buvo sužavėta trumpu mokinių koncertu.

    Į pirmąją gimnazijos klasę priimami 6-7 metų vaikai.

Mokiniai gali būti priimti ir į aukštesnes klases, jei jų amžius, bendrasis bei muzikinis išsilavinimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus.

Priėmimo metu patikrinami vaikų muzikiniai gabumai: klausa, atmintis, ritmo pojūtis, vokaliniai ir fiziniai duomenys.

 

    Stojantieji į gimnaziją privalo pateikti:

  • prašymą,
  • gimimo liudijimo kopiją,
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a),
  • dokumentinę fotonuotrauką;
  • mokslo rezultatų pažymą (stojantys į vyresnes klases).

 

 

Telefonas pasiteiravimui (8 37) 22 99 33

 

    Š.m.  gegužės 12 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai dalyvavo Vilniaus kolegijos menų ir technologijų fakulteto koncertų salėje vykusiame jaunųjų muzikos atlikėjų festivalyje „Piešiu muziką 2018“. Festivalyje dalyvavo per 160 jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos. Kiekvienas dalyvis turėjo ne tik pasiruošti atlikti muzikinį kūrinį, bet ir jį nupiešti. „Naujaliukai“ atliko ir piešė G. Dabulskienės ir R. Jarockos „Muzika“, bei J.S.Bacho „Scerco“. Mokinukams pasiruošti padėjo mokytojos Ramunė Jarocka, Dalė Jurkonienė, Aušra Lukoševičiūtė, Inesa Ančenkova, Aurelija Inokaitienė. Po koncerto festivalio organizatoriai negailėjo pagyrų mūsų jauniesiems atlikėjams.

                                                        Svajonė yra gyvenimo dalis

 

    „Nedrausk savo svajonių. Priešingai, svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos yra Dievo dovanos, kurios tave padaro didesnį, tvirtesnį ir geresnį. Aukštas siekimas yra kaip ranka, kuri mums parodo kelią, kelią, vedantį į dangų. Kokios yra tavo svajonės, toks bus ir tavo gyvenimas; tavo svajonės yra pranašavimai apie tai, kas gali būti ir turi būti tavo gyvenime.“ Orison Swett Marden 

     Šių metų gegužės 27-29 dienomis Varšuvoje įvyko ECMTA (Europos Kamerinės Muzikos Mokytojų Asociacija) pavasarinė sesija. Gimnaziją atstovavo mokytojos Daiva Stulgytė - Povilaitienė ir Ilona Klusaitė. Išklausyti įdomūs pranešimai, pasidalinta nauja patirtimi su įvairių šalių pedagogais ir atlikėjais. Įvyko trys puikūs koncertai F.Šopeno muziejuje, F.Šopeno muzikos universitete ir Karaliaus Jono III rūmuose Vilanovuose, kurių metu skambėjo lenkų, latvių, lietuvių, estų ir kt. šalių kamerinė muzika. Atlikėjai Portugalijos, D.Britanijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos studentai.

    Nuotraukoje: Ilona Klusaitė, Kadri Leivategija (Tartu, Estija), Katariina Liimatainen (Kuopio, Suomija), Eilis Cranitch (Turinas, Italija), Miriam Roycroft (Dublinas, Airija), Pille Taniloo (Tartu, Estija), Daiva Stulgytė -Povilaitienė.

 

    Gegužės 9 d. 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13, Kaune) vyks Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Gražinos Miliauskaitės dainavimo bei ansamblio klasių koncertas „Mano dainos - Tau Mama!..“, skirtas Motinos dienai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9