Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

    2018 m. rugsėjo 28 d. 13 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyks mokytojo, smuikininko, pasaulio tautų teisuolio Vlado Varčiko koncertas - minėjimas ir memorialinės lentos atidengimo ceremonija.

    Mokyklos choras „Cantica“ (vad. Rolandas Daugėla, konc. Aušra Gelusevičienė, chormeisterės Milda Vosylė ir Gintarė Ručinskaitė) turėjo unikalią progą koncertuoti  Japonijos ir Lietuvos chorų festivalyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti. VDU Didžiojoje auloje, kartu su japonų vyrų choru „Mercury Glee Club“ ir Vytauto Didžiojo bažnyčios kameriniu choru „Cantate Domino“ buvo atliktos atskiros chorų programos, o koncertą apvainikavo jungtinis japonų ir lietuvių chorų pasirodymas, kur nuskambėjo Toshi Isobe „Tolumoje gyvenančiam draugui“ ir Juozo Gudavičiaus bei Ksavero Sakalausko - Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“.

    2018 m. rugsėjo 16 d. 15 val. VDU Didžiojoje auloje vyks Japonijos ir Lietuvos chorų festivalis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Balandžio 25 d. LMTA Kongresų rūmuose vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tradicinė metinė konferencija, apžvelgianti svarbiausius metų įvykius, pristatanti reikšmingus muzikos ir teatro teoretikų darbus. Konferencijos rengėjai iškėlė tikslą pažvelgti į netolimą ateitį. Atsakymų į klausimus „kokie iššūkiai laukia ateities meno, menininkų ir jų pedagogų? kuo meno pasaulis gyvena šiandien? Kokie naujausi tyrimai, kūrybinės strategijos ir tyrimų metodikos?“ ieškojo pianistas Petras Geniušas, kino režisierius Audrius Stonys, edukologė Rūta Girdzijauskienė, muzikologės Eglė Gudžinskaitė, Audra Versekėnaitė, Judita Žukienė, teatrologai Ramunė Marcinkevičiūtė, Ramunė Balevičiūtė, Vaidas Jauniškis ir kt.

    Specialiai muzikos istorijos ir teorijos mokytojams organizuota Muzikologijos brandos egzamino aktualijų aptarimas-diskusija. Šioje sesijoje dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja Jevgenija Žakienė, diskutavusi kartu su Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoju ekspertu Algirdu Kiškiu, LMTA katedrų vedėjomis doc. dr. Audra Versekėnaite ir doc. dr. Laima Budzinauskiene.

 

   2018 m. balandžio 27-29 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyks „VII Tarptautinis Liutauro Vėbros obojininkų konkursas 2018“.

      Gimnazijos bendruomenė yra kviečiame į 2018 m. balandžio 30 d. 14 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje vyksiantį abiturientų koncertą „Lik sveika, mokykla“ .

 

  

  Š.m. balandžio 25 d. Kauno lopšelyje - darželyje ,,Kregždutė" 3b klasės mokiniai su klasės mokytoja Gyte Petrašiūniene ir mokinius ruošusiais mokytojais dalyvavo koncerte „Tu – muzika esi...“. Mažieji lopšelio - darželio klausytojai išgirdo smuiko, akordeono, pianino, gitaros skambesį bei klausėsi eilėraščių  bei dainų.

    Balandžio 18 dieną gimnazijoje įvyko dorinio ugdymo (etikos) ir užsienio (anglų) kalbos konferencija „Ačiū jums už Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

     Konferencijoje dalyvavo I - IIIg klasių moksleiviai, kurie skaitė 7 pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis. Džiaugiamės, kad konferencijos dalyviai sugebėjo atrasti bei įdomiai pristatyti kūrėjus, kuriems jie nori padėkoti už Lietuvą. Pranešėjai prisiminė ne vien tik istorines asmenybes ir jų nuopelnus. Jie dėkojo ir kūrėjams, kurie šiandien kuria Lietuvos sėkmės istoriją.  

     Šiuo renginiu siekėme, kad kiekvienas moksleivis rastų savo ryšį, savo asmeninę istoriją, šventės emociją ir tradiciją. Norėjome, kad jie mokėtų tai papasakoti ne tik gražia gimtąją kalba, bet kad netrūktų žodžių ir kitataučiui persakyti. Kadangi švenčiame ne vieną datą, o Šimto metų sėkmės istoriją, kurią kūrėme visi, todėl šiuo projektu mokiniai buvo kviečiami pažinti mūsų tautos kūrėjų pasiekimus, kad toliau patys kurtų mūsų Lietuvą. Projekte dalyvavo I – IIIg klasių moksleiviai Daria Goda Barkauskaitė, Rūta Kabišiūtė, Justinas Gervė, Valentinas Drūlia, Airinė Taučaitė, Saulė Jasevičiūtė, Augustė Dūdaitė, Viltė Narauskaitė, Milita Lozoraitytė, Emilija Grigaliūnaitė. Projektą organizavo mokytojos Aurelija Inokaitienė, Birutė Mažutaitienė, Ramunė Paulikienė.

     2018 m. balandžio 21 dieną 11 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje vyks Respublikinis moksleivių antrojo instrumento (fortepijono) festivalis "Lietuviškos muzikos erdvės 1918-2018".

 

 

 

    Dalyvių registracijos pradžia 10 val.

    Festivalio programa

 

 

    Balandžio 16 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius ir fortepijono mokytoja Virginija Levickienė dalyvavo trečiojoje švietimo konferencijoje LearnED, kuri vyko Valdovų rūmuose, Vilniuje. Renginio metu švietimo naujovių, visapusiško ugdymo, psichologinės problematikos temomis bei individualių pasiekimų istorijomis dalijosi tokie pranešėjai kaip: D. Ibelhauptaitė, A. Kurienė, S. Riškienė, R. Galvonas, V. Bacys, A. Ivanauskas, V. Žydžiūnaitė. Pozityvios disciplinos tematika diskutavo A. Landsbergienė, V. Targamadze, E. Laurinaitis, A. Kurienė bei šios sesijos moderatorius E. Jakilaitis.

     Šaunuoliai mūsų pučiamųjų skyriaus abiturientai!

 

    Balandžio 17 d. koncertavome M.K. Čiurlionio menų mokykloje Vilniuje. Puiki nuotaika, ypatinga Didžiosios salės akustika ir draugiškas priėmimas ilgai išliks mūsų širdyse ir atmintyje. 

   Kelios akimirkos iš abiturientų - R. Žemaičio, E. Gudaitytės, D. Jakšto, V. Mikalajūnaitės ir B. Krikščiūno „Pasiruošimo skrydžiui“.

      Dėkojame  mokytojams - A. Bernotaičiui, V. Andriuškevičiui, A. Dirmauskui  ir A. Lukoševičiūtei bei šauniems koncertmeisteriams - A. Gelusevičienei, I. Kryžiuvienei, R. Žostautienei ir S. Dirvanauskui.

    2018 m. balandžio 12 d. 19 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro labdaros koncertas „Vaikai vaikams". Džiaugiamės Amelijos Lapinskaitės, 5a kl. bei gimnaziją baigusio Stasio Makštučio puikiais pasirodymais. Nuostabu, kai jauni žmonės siekia muzikinių aukštumų, gyvena muzika bei suteikia pakilią nuotaiką jos klausytojams.

   Balandžio 11 d. (trečiadienį) 17 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje vyks pučiamųjų skyriaus abiturientų koncertas "Pasiruošę skristi".

1 2 3 4 5 6 7 8 9