Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

    Spalio 18 d. 10 val. IIg ir IVg klasės mokiniai rinkosi į gimnazijos biblioteką, kur vyko  vokiečių kalbos, lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo projekto ,,Reformacija laiko rate“ pristatymas.

    Renginį pradėjo Nijolė Jovarienė, vokiečių kalbos mokytoja, pažymėdama, jog Vokietijoje kilęs Reformacijos sąjūdis, netrukus pasiekęs ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, yra glaudžiai susijęs su lietuvių kalbos, tautiškumo ir valstybingumo stiprinimu. Mokytoja aptarė eksponuojamo koliažo turinį: Reformacijos veidai Lietuvoje ir pasaulyje; Reformacijos bažnyčios Mažojoje Lietuvoje; 95 Martyno Liuterio tezės; skulptoriaus R. Kvinto savotiškas ,,ačiū“ Martynui Liuteriui; retų spaudinių parodą KNYGA- BIBLIJA.

Tikybos mokytojas Marius Daugėla aiškino istorines krikščionybės reformacijos šaknis ir pasekmes.

    Labai svarbų Reformacijos idėjų aspektą – atsigrįžimą į žmogų, jo reikmių iškėlimą ir jo teisių bei laisvių skelbimą apžvelgė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Šalčiuvienė. Mokytoja akcentavo, jog mūsų raštijos pradininkai buvo reformatai bei  apgailestavo, jog dabar žmonės neįsiklauso į didžio mūsų dvasinės kultūros puoselėtojo Martyno Mažvydo žodžius: „Imkit mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit...“ Mažvydo kalba klasikinė, to niekas ir šiandien nepaneigs.

    Etikos mokytoja Aurelija Inokaitienė citavo vieno ryškiausių lietuvininkų Vilhelmo Gaigalaičio, kuris, kunigaudamas Priekulėje, rūpinosi tikinčiųjų patriotiškumu, gimtosios kalbos puoselėjimu, steigė prieglaudas našlaičiams ir seneliams, leido lietuviškus laikraščius, žodžius: „Žmogus be karštos meilės savo tėvynei yra apgailėtinas, kadangi jam trūksta brangiausių turtų“. Pasak mokytojos, kartais į neviltį varo žmonių nežinojimas, dar blogiau nenoras įsigilinti į savo istoriją visapusiškai.

    Mokiniai taip pat įsijungė į projekto pristatymą: tyrinėjo koliažo medžiagą, diskutavo, ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus.

    Minint tarptautinę programuotojų savaitę „Code Week 2017“, gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Arnoldas Paleckis kartu su Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto (KTU IF) studentais Imantu Lukensku ir Vytautu Virvičiu spalio 18 d. vedė informacinių technologijų pamokas „Prisiliesk prie programavimo“.

 

     Pamokos metu moksleiviai turėjo galimybę išmokti programuoti naudojant žaidimų kūrimo įrankį, tiesiogiai prisiliesti prie kodo redagavimo ir stebėti kiekvieno žingsnio pokyčius išbandant žaidimą patiems.

   

    Aktyviai pamokoje dalyvavę ir atsakingai besimokę moksleiviai gavo KTU įsteigtų prizų.

    Spalio 11-12 dienomis mūsų gimnazijos kvietimu  Kaune svečiavosi Tartu Heino Ellerio muzikos mokyklos fortepijono ir kamerinio ansamblio skyriaus vedėja Pille Taniloo, violončelės mokytoja Reet Mets ir penkios mokinės –Teele Masing, Anni Ritson, Hanna Anett Peiel, Liisa Maria Marrandi ir Eva Lotta Lepp.  Spalio 12 d. Juozo Naujalio gimnazijos Didžiojoje salėje jos surengė koncertą, kuriame skambėjo estų kompozitorių muzika.

 

 

Nuotraukoje: svečiai su mūsų gimnazijos mokytojais po koncerto.

     2a klasės mokiniai (mokyt. E.Stankevičienė) dalyvavo edukaciniame užsiėmime "Rašto istorija", kurį  vedė "Nežiniuko akademijos" edukatorė Skaidra Grabauskienė. Antrokai susipažino su senovės egiptiečių, graikų, kinų, vikingų, baltų raštu ir simboliais, bandė patys tapti senovės raštininkais.

    1a klasės mokiniai edukaciniame užsiėmime "Ar muzika spalvota?", kurį rugsėjo 22 d. vedė dr. VDA Kauno fakulteto lektorė, tapytoja Jovita Varkulevičienė. Pirmokėliai įdėmiai klausė pasakojimų apie dailinkų M.K. Čiurlionio ir V.Kandinskio naudotas spalvas tapyboje ir sukūrė savo puikius darbus.

    2017 m. rugsėjo 20 d. 4a klasės mokiniai su mokytoja D.Gineikiene vyko į Molėtų kraštą. Mokiniai aplankė  A.Truskausko gamtos ir medžioklės ekspoziciją bei Ežerų žvejybos muziejų, kur galima pamatyti įvairius žvejybos įrankius, kuriais žvejojo Rytų Lietuvos žmonės IX a pabaigoje. Vėliau patys drąsiausi pakilo į Labanoro apžvalgos bokštą. Taip pat aplankė Lietuvos Etnokosmologijos muziejų, kur kiekvienas mokinys paėmė į rankas kosminį ateivį - tikrą meteoritą, pasigrožėjo Visatos vaizdais, pakilę į 30 metrų aukštį esančią apžvalgos aikštelę, žvalgėsi po nuostabias Aukštaitijos apylinkes. Mokiniai aplankė etnografinę sodybą Senosios dangaus šviesulių stebyklą, kur sudalyvavo įdomioje edukacijoje. Į Kauną mokiniai grįžo kupini gerų emocijų, įgiję naujų žinių bei pasigrožėję kerinčiu Aukštaitijos kraštovaizdžiu.

     Š. m. rugsėjo 23 d. muzikos teorijos skyriaus mokytojai pakvietė kolegas ir gimnazinių klasių mokinius į kelionę po Trakų apylinkes. Svarbiausias edukacinės išvykos tikslas buvo susipažinti su Trakų pilies muziejaus surengta paroda „Lietuvos laisvės kūrėjai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui atminti.

  Mokytoja Birutė Landsbergytė suplanavo įdomų ekskursijos maršrutą: aplankyta LDK Vytauto Didžiojo gimimo vieta Senuosiuose Trakuose, grafų V. ir K.Tiškevičių dvaro sodyba ir parkas bei jų funduota bažnyčia Lentvaryje.

 

 

 

 

  

    Saulėta rudens diena, daug judėjimo ir informacijos, vietovės, menančios Lietuvos istorinių asmenybių gyvenimą ir veiklą, – šie įspūdžiai, manau, išliks visiems kelionės dalyviams.  O teorijos skyriaus mokiniai turėjo ir profesinio peno – vėliau jie surengė istorijos parodos aptarimą.

1 2 3 4 5 6 7 8