Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija -

 

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

     Spec. pagalba: socialinė pedagoginė, logopedinė, psichologinė - teikiama telefonu, el. paštu. 

 

     Socialinė pedagogė Dovilė Žvirzdinienė, tel. 8 667 44152, el. paštas socpedagoge@nmg.lt, konsultacijų laikas I-V 9.00 -15.00 

 

     Konsultuojamos temos:

 

     Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, socialinės paramos mokiniams - nemokamo maitinimo organizavimo klausimais. 

Psichologė Rasa Kinaitienė, tel. 8 667 44157, el. p. psichologe@nmg.lt, konsultacijų laikas I-V 10.30-15.00 val.

 

     Konsultuoja ir teikia psichologinę informacinę pagalbą Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniams, tėvams, mokytojams.

 

     Logopedė Irena Elžbieta Navickienė, tel. 861103288, konsultacijų laikas: pirmadienį ir trečiadienį – 10.00-15.30 val.

 

     Su administracija bendraujama el. paštu, telefonu:

 

Konsultacijos techniniais klausimais - Arnoldas Paleckis, arnoldas.paleckis@nmg.lt

Raštinė: el. p. gimnazija@nmg.lt, tel. 866744150

Direktorius Raimundas Simanavičius, el. p. direktorius@nmg.lt, tel. 866744150

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė, el. p. pavaduotoja@nmg.lt, tel. 866744148; 8.00-16.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Nijolė Noreikaitė, el. p. pavaduotojamenui@nmg.lt, tel. 866744153; 8.00-16.00 val.

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Artūras Stankevičius, el. p. pavaduotojasukiui@nmg.lt, tel. 866744156; 8.00-16.00 val.