Parama

    Parama Vilniaus Petrausko memorialinei lentai

 

     2019 m. rugsėjo mėnesį Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos bendruomenė tikisi pagerbti ilgametį gimnazijos violončelės mokytoją Vilnių Petrauską ir Kamerinėje salėje atidaryti memorialinę lentą jo atminimui.

 

     Itin nusipelnęs Lietuvos muzikinei kultūrai mokytojas Vilnius Petrauskas paskutiniais darbo metais gimnazijoje atšventė garbingą 80-metį. Per visus darbo metus Vilnius Petrauskas išmokė daugybę violončelininkų, kurie garsina gimnaziją Lietuvoje ir už jos ribų.

 

    Tam, kad gimnazijoje būtų atidaryta Vilniaus Petrausko memorialinė lenta, labai reikalinga visų mokinių, menininkų ir muzikantų, galbūt ir verslininkų finansinė parama.

 

 

 

     Paramos sąskaitos Nr. LT11 7300 0100 0223 1052 AB Swedbankas

     Mokėjimo paskirtis: V. Petrausko atminimo lentai

Gerbiami bendruomenės nariai!

 

 

  Džiaugiamės, kad Jūsų sūnus / dukra mokosi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Bendruomenės vardu dėkoju visiems, 2018 metais parėmusiems gimnaziją 2017 metų pajamų mokesčio dalimi (iki 2%). Pasirinktame modernios, šiuolaikiškos mokyklos kūrimo kelyje jaučiame Jūsų pritarimą ir palaikymą. Tai padeda siekti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo.

 

  Kviečiame Jus skirti sumokėto pajamų mokesčio 2018-aisiais metais dalį gimnazijai.

 

  Nusprendus tai padaryti, prašome užpildyti prašymą, kad ši mokesčio dalis būtų pervesta Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijai. Prašymo FR0512 v.2 formos E2 laukelyje nurodykite mūsų mokyklos kodą Juridinių asmenų registre 190994640. Prašymo formą galite:

• pildyti internetu prisijungus prie Mokesčių inspekcijos tinklapio http://deklaravimas.vmi.lt/

• popierinę pildymo formą galima gauti gimnazijos raštinėje ar pas klasės vadovą, atsisiųsti iš VMI puslapio, užpildyti, atsispausdinti ir pasirašyti.

 

    Kai pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, o tokios deklaracijos iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d. nėra pateikęs, jo prašymas nenagrinėjamas.

 

  Tikimės, kad ir 2018 metais būsite ištikimi rėmėjai ir sumokėto pajamų mokesčio dalį nukreipsite į gimnazijos paramos fondą.

  

   Taip pat dėkojame tiems, kurie remiate gimnaziją ir kviečiame norinčius prisidėti  prie gimnazijos aplinkos ir ugdymo kokybės gerinimo. Net ir nedidelė Jūsų parama mums yra itin vertinga.

      Paramos sąskaitos Nr. LT11 7300 0100 0223 1052 AB Swedbankas

 

 

Pagarbiai,

Direktorius Raimundas Simanavičius

2018 m. sausio mėn. paramos ataskaita

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

 

2018-01-01 gimnazija turėjo iš 2% paramos lėšų 3460,06 Eur

2018 m. gauta iš 2% paramos lėšų 3618,41 Eur

Iš viso 2018 m. 7078,47 Eur

Per 2018 metus išleista 5180,00 Eur

2019-01-01 likutis 1898,47 Eur

 

MOKINIŲ TĖVŲ PARAMA

 

2018 metais gauta 1499,21 Eur

Per 2018 metus išleista 726,37 Eur

2019-01-01 likutis 1366,33 Eur