I tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“

              I tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“

The 1st international competition of young pianists “The Sounds of Music“

I международный конкурс молодых пианистов „Звуки музыки“

 

 

               Kviečiame dalyvauti I tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Muzikos garsai“, kuris įvyks 2020 m. vasario 20-21 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Konkursas vieno turo. Jame kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio jaunieji pianistai, besimokantys vaikų meno ir muzikos mokyklose bei gimnazijose. Dalyvių paraiškų lauksime iki 2020 m. sausio 10 d.

 

           Приглашаем вас принять участие в I международном конкурсе молодых пианистов „Звуки музыки“, который состоится в 20-21 февраля 2020 года в Каунасской музыкальной гимназии имени Юозаса Науялиса. Конкурс проводится в один тур. В нем приглашем участвовать молодых литовских и зарубежных пианистов, обучающихся в детских художественных и музыкальных школах и гимназиях. Заявки участников конкурса принимаются до 10 января 2020 года.

 

             We kindly invite you to take part in the 1st International competition of young pianists "The Sounds of Music", which will take place on 20-21 of February, 2020 at Kaunas Juozas Naujalis Music Gymnasium. It is a one-round competition and young Lithuanian and foreign pianists from children's art and music schools and gymnasiums are invited to participate. Participants are invited to apply by the 10th of January, 2020.