Studija "Mažasis naujaliukas"

Naujaliukų studijos pamokėlės vyks antradieniais ir ketvirtadieniais

Pamokėles lankantiems pirmus metus 18:00 val.

Pamokėles lankantiems antrus metus 18:50 val.

Kviečiame visus ikimokyklinio amžiaus vaikus, norinčius lavinti ir tobulinti muzikinius įgūdžius

 

Studijoje „Mažasis naujaliukas“ ikimokyklinio amžiaus vaikams atskleidžiamos pirmosios garsų, ritmo ir instrumentų paslaptys. Dainuodami, piešdami, šokdami jie mokosi muzikos pradmenų ir rengiasi mokyklai. Du kartus per savaitę vyksta grupinės bendrojo muzikinio ugdymo pamokėlės.  Priėmimas vyksta kiekvienų metų sausio ir rugsėjo mėn.

Stojantieji privalo pateikti:

  • prašymą,
  • gimimo liudijimą,
  • sveikatos pažymos kopiją.

Studijoje taip pat organizuojamos grupės gimnazijoje besimokantiems mokiniams, susiduriantiems su muzikos teorijos mokymosi problemomis.

 

Mokytoja Milda Lepševičiūtė

tel.(8 692) 139 70, el.paštas mildux14@gmail.com

 

Užsiėmimų mėnesinis mokestis - 17,38 € (60,- Lt).

 

a/s LT977300010002230765

AB „Swedbank“

banko kodas 73000

mokėjimo paskirtis: už studiją „Mažasis naujaliukas”