SVEIKINAME

Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas

 

GRAND PRIX laimėtoja

Tauragės muzikos mokyklos mokinė
Almina Trakšelytė 0 kl.

Mokytoja L. Bagdonienė

Koncertmeisterė E. Ratkevičienė

 

I vieta

Austina Mažeikaitė, 4a kl.

Mokytoja Ilona Klusaitė

Koncertmeisterė Dalia Žarėnienė

 

II vieta

Razmutė Liepa, 1a kl.

Mokytoja Asta Krištaponienė

Koncertmeisterė Ella Vladimirskaja

 

Ugnė Zaikauskaitė, 2b kl.

Mokytoja Akvilė Brazauskienė

Koncertmeisteris Saulius Dirvanauskas

 

Urtė Banytė, 4a kl.

Mokytoja Ramunė Bandzaitytė

Koncertmeisterė Virginija Levickienė

 

Emilija Melzbakaitė, 4a kl.

Mokytoja Milda Pupelienė

Koncertmeisterė Goda Stanionytė

 

Gabrielė Santockytė, 5a kl.

Mokytoja Ramunė Bandzaitytė

Koncertmeisterė Virginija Levickienė

 

Vaiva Sodaitytė, 7a kl.

Mokytojas Vilnius Petrauskas

Koncertmeisterė Rasa Karaškienė

 

III vieta

Laisvyda Leckutė, 7b kl.

Mokytoja Ramunė Bandzaitytė

Koncertmeisterė Virginija Levickienė

 

DIPLOMAS

Matas Morkūnas, 2b kl.

Mokytoja Audronė Tamulienė

Koncertmeisterė Daiva Povilaitienė

 

Gustė Markevičiūtė, 4a kl.

Mokytoja Asta Krištaponienė

Koncertmeisterė Ella Vladimirskaja

 

Augustė Blažėnaitė, 5b kl.

Mokytoja Audronė Karpavičienė

Koncertmeisteris Saulius Dirvanauskas

 

Kristina Nekrošytė, 7b kl.

Mokytoja Milda Pupelienė

Koncertmeisterė Goda Stanionytė

 

Adriana Stankutė, 7a kl.

Mokytoja Akvilė Brazauskienė

Koncertmeisteris Saulius Dirvanauskas

VIII respublikinis J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkursas

 

LAUREATĖS

Dominyka Norbontaitė, 7b kl., mokytoja B. Kumpikienė

Eglė Andriuškevičiūtė, II kl., mokytoja B. Kumpikienė

 

DIPLOMANTĖ

Saulė Žostautaitė, II kl., mokytoja R. Krėpštienė

Kauno miesto moksleivių anglų kalbos olimpiada

 

VII vieta

Jonė Barbora Laukaitytė IIIa kl., mokytoja Birutė Mažutaitienė

Kauno tautinės kultūros centro paroda "Laimina miestą angelai - 2015"

 

PADĖKA

Ajsel Mammadovaitei 3b kl., kūrybinis darbas "Tylus laiškas angelui", mokytoja Violeta Valienė

Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų paroda "Kalėdos, Kalėdos..."

 

DIPLOMAS

Kamilei Marčiulaitytei 3b kl., mokytoja Violeta Valienė

Respublikinis jaunųjų choro dirigentų konkursas, skirtas Juozo Karoso 125-osioms gimimo metinėms paminėti 2015 m. lapkričio 18 d.

 

III vieta

Gabrielė Lukševičiūtė 8a kl., mokytoja Audronė Marcinkevičiūtė

Dominyka Sutkutė IVa kl., mokytojas Rolandas Daugėla

 

PADĖKA

Daria Goda Barkauskaitė Ia kl., mokytojas Rolandas Daugėla

Karolina Krivickaitė IIIa kl., mokytoja Audronė Marcinkevičiūtė

 

Koncertmeisteriai:

Margarita Kamarauskaitė

Darius Kudirka

III tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas "Kaunas sonorum" 2015 m. lapkričio 4-7 d.

 

I vieta

Gabrielė Sutkutė IVa kl., mokytoja Birutė Kumpikienė

III tarptautinis jaunųjų pūtikų konkursas "Kaunas sonorum"  2015 m. lapkričio 4-7 d.

 

I vieta

Rapolas Bartulis 7b kl., koncertmeisterė Daiva Stulgytė-Povilaitienė, mokytojas Vitalius Žemaitis

II vieta

Stasys Makštutis IVa kl., koncertmeisterė Jolita Makštutienė, mokytojas Vitalius Žemaitis

III vieta

Rokas Makštutis 6a kl., koncertmeisterė Jolita Makštutienė, mokytojas Vitalius Žemaitis

 

DIPLOMAI

Valentinas Rezničenko Ia kl., koncertmeisteris Saulius Dirvanauskas, mokytojas Andrius Dirmauskas

Baltramiejus Krikščiūnas IIa kl., koncertmeisteris Saulius Dirvanauskas, mokytojas Andrius Dirmauskas

Tadas Girčys IIIa kl., koncertmeisterė Dalia Žarėnienė, mokytojas Stasys Kraujalis

III tarptautinis jaunųjų stygininkų konkursas "Kaunas sonorum"  2015 m. lapkričio 4-7 d.

 

III vieta

Milda Kraujutaitytė IVa kl., koncertmeisterė Daiva Stulgytė - Povilaitienė, mokytoja Ramunė Bandzaitytė

 

DIPLOMAI

Urtė Banytė 4a kl., koncertmeisterė Virginija Unguraitytė, mokytoja Ramunė Bandzaitytė

Radvilė Stonytė Ia kl., koncertmeisterė Dalia Žarėnienė, mokytoja Laimutė Bliujienė

Marija Raisanen IIIa kl., koncertmeisterė Goda Stanionytė, mokytoja Milda Pupelienė