Viešųjų pirkimų taisyklės

VP nuolatinė komisija

          Komisijos pirmininkas:

               Artūras Stankevičius, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui,

          Komisijos nariai:

               Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

               Vilija Grigaliūnaitė, bibliotekos vedėja,

               Violeta Levanaitė, vyr.buhalterė,

               Nomeda Virginija Škėmienė, raštinės vedėja, personalo specialistė

Viešųjų pirkimų planai

Viešųjų pirkimų ataskaitos