2021 M. Balandžio 28 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos MS TEAMS platformoje vyko anglų kalbos, etikos bei pilietiškumo pagrindų projekto, skirto LR Seimo nutarimu 2021 m. paskelbtiems Lietuvos istorinių asmenybių pagerbimo metams paminėti, baigiamasis renginys – IV - oji moksleivių darbų konferencija „Ačiū Jums už Lietuvą“.

                  

                   Konferencijoje buvo išklausyti 8 pranešimai lietuvių ir anglų kalbomis, kuriuos parengė 7 – II klasių moksleiviai, vadovaujami mokytojų A. Inokaitienės, B. Bučiūnienės, R. Paulikienės ir B. Mažutaitienės. Pranešimus parengė ir skaitė: V. Katinas (IIa), A.Rauba (IIa), M. Guzelytė (7a), A. Somova (Ia), G. Santockytė (IIa), K. Stonytė (IIa), L. Zarembaitė (IIa), A. Lapinskaitė (8a), M. Šalučkaitė (Ia), R. Leckus (8a), A. Kugevičius (IIa), R. J. Mockapetris (IIa). Renginį vedė IIa klasės moksleivė M. Šoliūnaitė.

                 Konferencijos dalyviai susipažino su Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Liubavo dvaro istorijomis, J. Zikaro, V. Mačernio, B. Vanago, Vl. Montvydo - Žemaičio, J. Lukšos - Daumanto biografijomis bei jų indėliu, kuriant Lietuvos istoriją, įprasminant lietuvių tautinę tapatybę.

              Viso projekto metu moksleiviai galėjo „prisiliesti“ prie Lietuvos istorijos bei ją kūrusių asmenybių ir dar kartą nuoširdžiai ištarti: „Ačiū Jums už Lietuvą“.