Šio projekto tikslas buvo - ugdant mokinių raiškaus skaitymo/atlikėjo kompetencijas, nufilmuoti 4a klasės mokinių skaitomą Ramunės Jarockos eiliuota pasaką „Smuiko stygų pasakėlės“ bei paviešinti informaciją apie peržiūrų galimybę ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

             Projektą organizavusios mokytojų komandos pagrindinis siekis -  visuminis mokinių -projekto dalyvių - lavinimas, jungiant įvairias veiklas, žadinančias estetines emocijas, gebėjimą patirtus įspūdžius reikšti judesiais, mimika, kalba, vaidyba, plėtojant ir gilinant estetinę ir dorinę vaiko pasaulėjautą, bendravimo kultūrą, savęs suvokimą ir vertinimą, leidžiant jiems pajusti kūrybos džiaugsmą.

            Projektą organizavo ir vykdė mokytojai: Ramunė Jarocka, Aurelija Inokaitienė, talkino Aušra Simanavičienė, Dalia Kiškienė, Egidijus Janulaitis, Marius Daugėla. Smagu paminėti, kad 4a klasės mokiniams projekte taip pat talkino ir būsimoji smuikininkė Lukrecija Verbickaitė (6 m.), kurią parengė mokytoja Aušra Simanavičienė bei koncertmeisterė Živilė Andrijauskienė.

           Vaizdo įrašą galite peržiūrėti ir įvertinti čia: