Apdovanojimų šventė

Jau birželis skaičiuoja paskutines dienas, bet Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vis dar nenutyla šurmulys. Dauguma mokinių būriuojasi prie bibliotekos, norėdami grąžinti vadovėlius. Kiti tvarko savo spinteles ir palieka  jas tuščias vasarai. Bet, žiūrėk, vienas, o paskui kitas ir jau tada pamatai, kad daugelis skuba laiptais su gėlių puokšte ir didele šypsena veide. Dar prieš vasarą mokiniai nori atsisveikinti, padėkoti ar palinkėti gražių atostogų savo auklėtojams ar mokytojams.

 

Pilnutėlėje salėje direktorius Raimundas Simanavičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė apdovanoja geriausiai visus mokslo metus besimokiusius mokinius, puikiai lankiusius pamokas, buvusius aktyvius įvairiose veiklose ar klasės renginiuose. Išsirikiavo didžiulė eilė, jau labiau panašėjanti į jaukų būrelį. Nemažai gimnazistų yra siekiančių, norinčių visur dalyvauti, einančių į savo tikslą, nešančių širdyse po svajonę. Kaip išdidžiai rankose mokiniai laikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles – tai jų darbo rezultatas, atgaiva širdžiai. Kaip byloja liaudies patarlė: ,,Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.“ Ir tas gėris labai jautėsi spinduliuojančiuose veiduose. Gimnazija džiaugiasi, kad mokinių tėveliai aktyviai bendrauja ir savo patirtimi dalijasi su bendruomene, todėl apdovanoti ir aktyviausi mokinių tėveliai.

 

Muzika vienija ir įkvepia kurti, improvizuoti, o gal tiesiog būti bent jau puikios nuotaikos. Šį kartą muzikiniais intarpais  džiugino smuiko mokytoja metodininkė Oksana Tunevič, koncertmeisterė Eglė Kirkaitė, fleitos mokytoja ekspertė Aušra Lukoševičiūtė, koncertmeisterė ekspertė Aušra Gelusevičienė, violončelės mokytoja metodininkė Asta Krištaponienė, smuiko mokytoja Indrė Čepinskienė, koncertmeisterė Lina Krėpštaitė. Didelių ovacijų sulaukė improvizacijos vyresnysis mokytojas Ričardas Mekionis. Tokia muzikinė bendrystė dar kartą patvirtina, kad šioje gimnazijoje yra daug šilumos.

 

Čia visai neretai galima pamatyti, kaip vyresnysis gimnazistas guodžia  jaunesnį, kai jie lygiavertiškai bendrauja sporto aikštelėje ar kalbasi susėdę ant suoliuko saulės atokaitoje. Muzika vienija visus, taurina dvasinį pasaulį. O ir mokytojai vienas pro kitą nepraeis nepadovanoję šypsenos ar nepasakę šilto žodžio. Taigi, visi einame į vasarą juoktis ir pasikraut dvasinės energijos, jautrumo ir tauraus gerumo, kad rudenį vėl galėtume vieni kitus apkabinti sugrįžusius ir pasiilgusius.