Smuiko meistriškumo pamokos

Charizmatiška, profesionali, betarpiška ir įtraukianti, taikli, nekelianti streso, nuostabiai grojanti altu ir labai, labai smagi – taip atsiliepė mūsų gimnazijos mokiniai apie Orhuso Karališkosios muzikos akademijos dėstytoją, altistę Dunią Erchovą.

Jos meistriškumo pamokos buvo persmelgtos prasmingomis ir korektiškomis pastabomis, muzikavimo subtilybėmių pajautimais, techniniais patarimais, meile muzikai, altui, smuikui. Žavėjo jos gebėjimas įtraukti į mokymosi procesą ne tik solistus, tačiau ir salėje klausančius mokinius, pedagogus. Su didžiausiu malonumu klausėmės Dunios Erchovos barokinės muzikavimo pamokų, tiek iš techninės, tiek ir iš istorinės, muzikinės pusės.

 

Pati dėstytoja apie mūsų bendruomenę atsiliepė itin šiltai. Iškart po meistriškumų kursų gimnaziją pasiekė du nuoširdūs laiškai skirti mokiniams ir dėstytojams. Dunia Erchova dėkojo Juozo Naujalio muzikos gimnazijos vadovui Raimundui Simanavičiui už nepaprastą šilumą, dėmesį priėmimo metu. Dalyvavusiems styginio skyriaus mokytojams Ramunei Bandzaitytei-Kalėdienei, Akvilei Brazauskienei, Mildai Pupelienei, Laimai Bliujienei, Audronei Tamulienei, Ilonai Klusaitei, Oksanai Tunevič ir koncertmeisteriams Sauliui Dirvanauskui, Dianai Žemaitei, Godai Stanionytei už nuoširdų kasdieninį darbą su vaikais, profesionalumą. Jaukią, draugišką ir pagarbią atmosferą kursų metu, kurią kūrėme visi drauge.

 

Praėjusią savaitę vykusieji intensyvūs stygininkų meistriškumo kursai suteikė ne tik galimybę prasmingai ir įdomiai gilintis į smuiko, alto griežimo mokymosi procesus, bet ir pajausti tobulėjimo šventę. Nuoširdžiausiai dėkojame dėstytojai Duniai Erchovai ir viliamės, kad tik gražaus bendradarbiavimo pradžia!

 

Akvilė Brazauskienė

2022 spalio 19-20 d.

Charismatic, professional, straightforward, engaging, calm, accurate, very merry and a wonderful viola player – this is how our students described the violinist Dunia Erchova from the Aarhus Royal Academy of Music.

 

Dunia Erchova’s Master classes were filled with meaningful and correct remarks, technical advice and subtle details of playing musical instruments as well as love for music, the viola and violin. Her ability to involve the soloists, students and teachers in the learning process was fascinating. It was a great pleasure to listen to Dunia Erchova’s Baroque music lessons which were valuable from both technical and historical aspects.

 

Dunia Erchova responded very warmly about our community. Immediately after the Master classes we received two sincere letters addressed to students and teachers of our gymnasium. The lecturer was grateful to Raimundas Simanavičius, the Head of the Juozas Naujalis Music Gymnasium for his exceptional kindness and thoughtfulness during the visit. She also thanked the teachers of the String Department Ramunė Bandzaitytė-Kalėdienė, Akvilė Brazauskiene, Milda Pupelienė, Laima Bliujienė, Audronė Tamulienė, Ilona Klusaitė, Oksana Tunevič, the  concertmasters Saulius Dirvanauskas and Diana Žemaitė for the cosy, friendly and respectful atmosphere which we all created together.

 

Last week‘s intensive Master classes for string players gave not only the opportunity to meaningfully immerse in the learning process of playing the violin and viola, but also to feel the celebration of improvement. We are very grateful to teacher Duna Erchova and hope that this visit was just the beginning of our cooperation.

 

Akvilė Brazauskienė

October 19th-20th, 2022