Bendruomenė švenčia tautos šventę

Vasario 16-oji kiekvieno lietuvio širdyje pažadina muziką ar poeziją. Gal kitaip ir negalima kalbėti apie savo tėvynę, norint perteikti meilę ir šilumą iš savo širdies? Ir visa tai virsta plaukiančia daina į mūsų visų širdis ir vilnija tolyn, tolyn... 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos bendruomenė šventė tautos šventę. Choras, kuriam vadovauja R. Daugėla, oriai gimnazijos bendruomenei pritariant, giedojo „Tautišką giesmę“ mūsų tautos himną. Lektorė Skaidra Grabauskienė, Ąžuolyno bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimo ir sklaidos centro, Kaunistikos grupės vyresnioji bibliografė, perteikė tarpukario Kauno viziją - kas buvo ir kas pasikeitė? Ne tik architektūros šedevrai įgavo kitokį išorinį vaizdą, bet ir dvasia pasikeitė, įkvėpta naujų modernizmo vėjų.


Koncertą tęsė gimnazijos solistai. Nuskambėjo I gimnazijos klasės mokinės Samantos Aleksandravičiūtės atliekama „Muzika“ (žodžiai Marijos Katiliūtės, muzika Vidmanto Bartulio). Jos mokytoja Rita Novikaitė, koncertmeisteris Darius Kudirka.


Visada miela klausytis mūsų gimnazijos mokinių atliekamų kūrinių, nes muzika šildo sielas. Jos niekada nėra per daug. 6b klasės mokinys Pranas Razmus atliko Eduardo Balsio „Habanerą„ (mokytoja Asta Krištaponienė, koncertmeisterė Goda Stanionytė). II gimnazijos klasės mokinė Salomėja Ragauskaitė dainavo „Žvaigždutę“ pagal Leono Stepanausko žodžius (muzika Balio Dvariono). Jos mokytoja Gražina Miliauskaitė, koncertmeisteris Darius Kudirka. II gimnazijos klasės mokinė Vaiva Normantaitė pagal Vytauto Bložės žodžius (muzika Jurgio Gaižausko) atliko dainą „Ramunėlė“ (mokytoja Inga Gudavičienė, koncertmeisterė Rita Kochanauskaitė). Tyri jaunųjų dainininkų balsai aidi kaip pavasario išsiilgusi paukščio giesmė, atgimimą dainuojanti tautos siela.
Koncerto pabaigai nuskambėjo energingi ir dramatiški Johanes Brahms Rapsodijos g-moll garsai, atliekami III gimnazijos klasės mokinio Lino Jasinsko (mokytoja Rasa Krėpštienė).
Vasario 16-oji pragiedrino apsiniaukusį dangų, sušvito V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ spinduliai visų širdyse.


Ir einame visi švęsti tautos šventės, didžiuodamiesi, kad esame vieninga ir laisva tauta.

 

Mokytoja Marija Gustainienė
Nuotraukos Marijos Gustainienės ir Jurgitos Jablonskienės