Didžiojo lietuvių kalbos žodyno paroda

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos pagrindinio pastato 1 aukšte veikia didžiojo lietuvių kalbos žodyno paroda. Šio žodyno parodą inicijavo Daugvaldas Noreikis. Spintelė su 20 tomų žodyno keliauja iš mokyklos į mokyklą. Kviečiame visus susipažinti su šia paroda. Galite drąsiai vartyti tomus padėtus ant spintelės, jie yra gimnazijos bibliotekos nuosavybė.


Lietuvių kalbos žodynas - tai didžiausias žodynas Lietuvoje, jo apimtis – 20 tomų, 11 milijonų žodžių, 22 000 puslapių, 0,5 mln. straipsnių. Žodyne pateikiama senoji ir dabartinė lietuvių kalbos leksika nuo 1547 m. iki 2001 m. su religinės, mokslinės, grožinės, publicistinės literatūros ir tarmių sakiniais. Žodynas parengtas naudojantis 4,5 mln. vienetų kartoteka. Tai vienas didžiausių leksikografinių darbų pasaulyje. Žodyno pradininkas – Kazimieras Būga, rinkęs medžiagą nuo 1902 m. Nuo 1930 darbą tęsė profesorius Juozas Balčikonįs . 1941 m. jo vadovaujama grupė išleido pirmąjį tomą, 2002 m. išleistas paskutinis, dvidešimtasis, Lietuvių kalbos žodyno tomas. Tai didžiausias XX a. lietuvių kalbos veikalas, kurį rašė ir redagavo kelios kalbininkų kartos.