Naujaliukai ir Kauno miesto simfoninis orkestras

Pavasaris šiemet prasidėjo ne tik saulėta diena, bet ir išskirtiniu muzikiniu įvykiu – gražia tradicija tapusiu koncertu „Naujaliukai ir Kauno miesto simfoninis orkestras“.

Muzikos mylėtojų, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių ir mokytojų, tėvelių, draugų ir bičiulių užpildyta salė negailėjo plojimų jauniesiems solistams. Sumanymas suteikti galimybę stipriausiems gimnazijos moksleiviams pagroti su Kauno miesto simfoninio orkestru kilo jo vadovui Algimantui Treikauskui  jau beveik prieš du dešimtmečius. Sveikindamas solistus bei dėkodamas orkestrui Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius pabrėžė kokia svarbi ir reikšminga ši patirtis yra jauniesiems muzikantams, o visiems klausytojams – puiki galimybė įvertinti nuoširdaus bei atkaklaus mokinių ir mokytojų darbo rezultatus.

 

Koncerte greta J. Haydno, W. A. Mozarto, A. Dvořáko, R. Schumano bei kitų klasikinės muzikos aukso fondo kūrinių pirmą kartą Lietuvoje skambėjo lenkų kompozitoriaus L. Różycki „Baladė fortepijonui ir orkestrui“. Dėkojame solistus paruošusiems pedagogams: Birutei Kumpikienei, Vitaliui Žemaičiui, Mildai Pupelienei, Rasai Rinkevičiūtei, Astai Krištaponienei, Andriui Bernotaičiui, Ilonai Klusaitei, Ramunei Bandzaitytei-Kalėdienei, Aušrai Klovaitei-Berezinienei. Sveikindami koncerto solistus – Liepą Razmutę (Ia kl.), Gustą Bartulį (8a kl.), Smiltę Petrošiūtę (8b kl.), Ameliją Lapinskaitę (IIIa kl.), Austiną Mažeikaitę (IVa kl.), Emiliją Melzbakaitę (IVa kl.), Mildą Šalučkaitę (IVa kl.), Viltę Kišonaitę (IVa kl.), Danielę Banišauskaitę (IVa kl.), Juliją Rockiną (IVa kl.), linkime jiems skleistis, augti ir tikimės jus dar daug kartų išgirsti Kauno valstybinėje filharmonijoje ir kitose pasaulio salėse.

 

Lina Krėpštaitė