Pažangios ir modernios švietimo idėjos

Mokslas atidaro duris į pasaulio tyrinėjimo procesus, atsiveria didžiulės galimybės analizuoti paslaptingo gamtos pasaulio erdves, keisti mokymosi perspektyvas. Žmogaus išradingumui nėra ribų: jeigu visai neseniai žinių pasaulį užvaldė informacinės technologijos, palengva skverbiasi inovatyvi pažanga į visas mokslo sritis, jau visiškai arti yra robotų panaudojimo perspektyvos.

Lietuvoje vykdomas projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija“ (EDTECH), todėl  vasario 19 -23 dieną teko ir mums nuostabi proga dalyvauti kartu su Lietuvos mokyklų, kolegijų ir universitetų atstovais Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamoje stažuotėje  „DIDACTA 2024“, kuri vyko Vokietijoje, Kelno mieste. Tai yra tarptautinė tęstinio mokymo ir švietimo sektoriaus mugė,  jungianti visas šiuolaikinio mokymosi ir ugdymosi galimybes – nuo ankstyvojo ugdymo iki profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą. Kadangi pastaruoju metu pramonės įmonių atstovai kalba apie inžinerinių mokslų specialistų trūkumą, parodoje buvo skiriamas nemažas dėmesys technologiniams mokslams, nes tai yra labiausiai besivystanti mokslų sritis. Parodoje dalyvavo tokios šios mokslų srities atstovai kaip: Festo, Auto EDU, CMA, DE Lorenzo, HERA Laborsysteme GmBH, UNITED ROBOTICS GROUP ir kt., kurių pristatoma produkcija tampriai susijusi su šios mokslo srities specialistų rengimu.

 

Stažuotės tikslas buvo susipažinti su EdTech (švietimo technologijų) kuriamomis inovacijomis, sužinoti apie verslo siūlomus sprendimus švietimo sektoriui, bendradarbiauti su kitų valstybių centrais, inovatyvias skaitmenines mokymo priemones taikančiomis mokyklomis, o įgyta patirtimi pasidalyti Lietuvoje. Pasaulinio lygio parodoje dalyvavo apie 800 dalyvių, kurių inovatyvūs  sprendimai, produktai ir paslaugos gali yapč greitai ir labai išradingai ne tik palengvinti mokymą ir mokymąsi, bet jį daro modernesnį, patrauklesnį ir įdomesnį. Vokiečių kalba organizuota daugiau kaip  1500 paskaitų visų ugdymo sričių pedagogams. Keliose salėse, pasitelkus ypač vaizdingas ir inovatyvias priemones, naujausios mokslo idėjos perteiktos ikimokyklinio ir pradinio, profesinio ir gamtamokslinių sričių specialistams. Į Lietuvos mokyklas, manome, kad kiekvienas parvežė daug pažangių idėjų, kurios gali būti  dar svarstytinos, kaip pritaikyti, bet ir tokių, kurių galimybės ir taikomumas yra realiai įgyvendinamas.

 

Ypač spalvingumu, žaismingumu ir išradingais aktyviaisiais metodais galima paįvairinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo erdves, kur skiriamas didžiulis dėmesys tvarumui, natūrialioms mokymo priemonėms (mediniai žaislai, muzikiniai instrumentai mediniais korpusais, loginiai žaidimai). Tokio amžiaus vaikų fantazija yra laki, todėl galima pritaikyti įvairiausių žaidimų su spalvotomis kaladėlėmis, mokymosi skaityti ir skaičiuoti lentelių ir stalo žaidimų, matematinikos galvosūkių, kortelių (tekstas ir paveikslėlis)  mokytis užsienio kalbos. Pasitelkus įvairias priemones, galima perteikti net socialines problemas (kas yra streikas ir ko juo siekiama, kaip padaryti ženklą, kad norite streikuoti, kas žinotina apie žmogaus teises).

 

Labai patraukli ir įdomi pasirodė gamtos sritis, nes jaunesniojo amžiaus vaikai mokomi sodinti daržoves, sėti ir pažinti grūdines kultūras. Parodoje buvo demonstruojami įvairių rūšių grūdai, kuriuos mokytoja kartu su mokiniais gali pasėti (pagal galimybes) ir stebėti jų augimo procesą. Daugelio lankytojų dėmesį patraukė karvės maketas, į kurį  pilamas vanduo ir galima ,,melžti“ rankomis. Pavyzdžiui, žaidimas „Kas ką sako?“ ugdo žinias apie gyvūnų pasaulį, vaikai turi galimybę susipažinti su geriausiomis naminių gyvūnų savybėmis ir įpročiais. Vyresnių klasių mokiniams įvairiomis metodinėmis priemonėmis perteikti sodininkystės pagrindai, kas labai reikalinga ateities kartoms („Tvari sodininkystė“).

 

Įdomios informacijos pateikta apie plastiko reikšmę. Tam tikri plastikai pasižymi ir naujoviškomis savybėmis, todėl siūlomos naujos pritaikymo galimybės automobilių pramonėje. Bioplastikai bendrojoje plastikų rinkoje vertinami kaip stipriai auganti rinka su daugybe naujų plėtros galimybių (akinių rėmeliai, tušinukai). Jeigu yra tokia galimybė ugdymo įstaigoje įkurti gamtos kampelį, tai įmanoma sukurti vabzdžių lizdus (pasirinktoje medienoje – ąžuolo, buko, klevo) reikia įgręžti skylutes 2 – 9 mm. Toks vabzdžių apgyvendinimas yra puiki priemonė mokiniams iš arti stebėti vabzdžių vystymąsi, skatina atsakomybę ir kruopštumą. Beje, ugdoma skaitmeninė kompetencija, nes nuolat reikia ieškoti informacijos apie vabzdžių priežiūrą, jų gyvenimo ypatumus.

 

Daug dėmesio skiriama erdvių įkūrimui, nes šiuolakinis mokymas reikalauja daug skirtingų mokymo formų. Nėra svarbu, ar tai bus individualus mokymas, ar grupinis, vis tiek darbo vietos išdėstymas turi nemažai reikšmės ugdymo kokybei. Studijose su stiklinėmis sienomis galima kurti filmus ar meno kūrinį panaudojant kabelių rišiklius. Interaktyvioms klasėms labai svarbu, kad darbo baldai būtų patogūs ne tik sėdėjimui, bet ir tam, kad greitai ir tinkamai būtų galima išsidėstyti reikalingas priemones ar metodinę medžiagą.

 

Ypač mus domino robotai, kurie ne tik valdė judesius, „bendravo“ su lankytojais, bet ir atliko kitokias užprogramuotas funkcijas (mojavo ranka, kvietė pirštais prieiti ir pan.). Pasitelkus robotus galima ugdyti vaikų motorinius gebėjimus, klausimų – atsakymų valdymą, net emocinį santykį (kiek reaguoja vaikas į roboto veiksmus, kiek jam sužadina teigiamų emocijų).  NAO ir Peper siūlo studentams neįkainojamą praktinio mokymosi dovaną,  kuri sumažina atotrūkį nuo teorinių koncepcijų klasėje ir taikymo praktikoje. Jungtinė robotiko grupė  (CobiotX kompanija) siekia tobulinti švietimo įstaigų darbą, todėl demonstruoja savo produktus, kurie palengvintų ir mokytojų, ir mokinių darbą. Tai yra labai patrauklus būdas mokytis su robotu užsienio kalbų ir gauti grįžtamąjį ryšį (interaktyviais žaidimais plečiamas žodynas).

 

Taigi, tarptautinė paroda „DIDACTA 2024“ kiekvienam apsilankiusiajam buvo iššūkis pamatyti švietimo inovacijas, moderniausias priemones. Gausybė lankstinukų, rašiklių, ženklelių ir kitokių kanceliarinių priemonių gausa traukė dėmesį, o įvairių mokslo sričių atstovai, pristatydami savo grupės produktus, išsamiai perteikė informaciją, galima buvo užmegzti ryšį ir vėliau susirašinėti, teitaujantis dominančiais klausimais. 2025 m. tarptautinė paroda „DIDACTA“ vyks vasario 11 – 15 d. pietvakarių Vokietijoje, Štutgarte.

 

 

Jolita Bučelienė,

Kauno technikos kolegijos Studijų organizavimo tarnybos vadovė, lektorė

 

Marija Gustainienė,

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, sociologijos magistrė

 

Autorių nuotraukose – vaizdai iš tarptautinės parodos „DIDACTA 2024“.