Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3

 

          Gimnazijos akordeonistai atostogų metu ne tik ilsėjosi, bet taip pat dalyvavo ir meistriškumo pamokose, kur tobulino savo muzikines bei technines žinias. 2021 m. balandžio 08 d. virtualioje "Zoom" platformoje vyko akordeonisto Audriaus Daučiansko meistriškumo pamokos.

 

 

Gerbiami mokinių tėveliai, gimnazijos darbuotojai ir visi rėmėjai,

 

  Nuoširdžiai dėkojame Jums už finansinę paramą gimnazijai. 2020 m. gauta 3518,63 Eur. Jūsų skirti 1,2% GPM bus panaudoti ugdymo proceso kokybės gerinimui, mokymosi aplinkų modernizavimui bei poilsio erdvių plėtrai.

 

 

 

 

          Šio projekto tikslas buvo - ugdant mokinių raiškaus skaitymo/atlikėjo kompetencijas, nufilmuoti 4a klasės mokinių skaitomą Ramunės Jarockos eiliuota pasaką „Smuiko stygų pasakėlės“ bei paviešinti informaciją apie peržiūrų galimybę ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

             Projektą organizavusios mokytojų komandos pagrindinis siekis -  visuminis mokinių -projekto dalyvių - lavinimas, jungiant įvairias veiklas, žadinančias estetines emocijas, gebėjimą patirtus įspūdžius reikšti judesiais, mimika, kalba, vaidyba, plėtojant ir gilinant estetinę ir dorinę vaiko pasaulėjautą, bendravimo kultūrą, savęs suvokimą ir vertinimą, leidžiant jiems pajusti kūrybos džiaugsmą.

            Projektą organizavo ir vykdė mokytojai: Ramunė Jarocka, Aurelija Inokaitienė, talkino Aušra Simanavičienė, Dalia Kiškienė, Egidijus Janulaitis, Marius Daugėla. Smagu paminėti, kad 4a klasės mokiniams projekte taip pat talkino ir būsimoji smuikininkė Lukrecija Verbickaitė (6 m.), kurią parengė mokytoja Aušra Simanavičienė bei koncertmeisterė Živilė Andrijauskienė.

           Vaizdo įrašą galite peržiūrėti ir įvertinti čia:

 
 
 
        Pavasarį pradėjome išties aktyviai. Pradėjome dalyvaudami tarpmokykliniame nuotoliniame Kovo 11- osios bėgime. 
             Šiuo bėgimu paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. 
             Labai džiaugiamės aktyviu mokinių dalyvavimu. Akcijoje dalyvavo 60 gimnazijos mokinių.
           Ačiū, kad dalinotės ne tik savo rezultatais, tačiau ir fiksavote savo bėgimo akimirkas vaizdo įrašuose, bei nuotraukose.
 
          Skelbiame rezultatus ir primename, kad svarbiausia yra dalyvauti (olimpinis principas).
 
Bendra visų dalyvavusių ugdymo įstaigų lentelė (greičiausiųjų penketukas):
1) Matas Mertinkaitis (Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) 3:31 min.
2) Jonas Venckūnas (Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija) 4:21 min.
3) Mėja Ginčaitė (Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) 4:54 min.
4) Ajsel Mammadovaitė (Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija) 5:11 min.
5) Gustas Paleckis (Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija) 5:14 min.
 
Greičiausių mūsų gimnazijos mokinių dešimtukas:
1) Jonas Venckūnas 6b. 4:21 min;
2) Ajsel Mammadovaitė 8a. 5:11 min;
3) Gustas Paleckis Ib. 5:14 min; 
4) Salomė Kustaitė 6b. 5:22 min;
5) Jonas Dzedulionis 5a. 5:59 min; 
6) Benediktas Šemeklis 6b. 6:29 min;
7) Gabrielė Santockytė IIb. 6:35 min; 
8) Eta Marija Vaitkutė IIIb. 6:54 min; 
9) Emilija Jaselskytė 6a. 7:11 min; 
10) Orinta Kairytė 8a. 7:21 min.
 
Ilgiausią distanciją įveikusių gimnazijos mokinių trejetukas:
1) Lukas Brazauskaitė Ia. 6,38 km.
2) Klaudija Kuzaitė IIIa. 2,53 km.
3) Gabija Šinkūnaitė Ia. 2,26 km.
 
Originaliausią rezultatą užfiksavo:
Viktorija Simutytė IVa. 3,11 km.
 
          Taip pat dėkojame mokytojams: Beatričei Bučiūnienei, Arnoldui Paleckiui, pavaduotojai Jurgitai Jablonskienei, kurie akcijos metu savo fizinio aktyvumo rezultatais skatino ir motyvavo mokinius.
 
 
 
AČIŪ VISAI GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI UŽ AKTYVIĄ KOVO 11- ąją !!!
 
Fizinio ugdymo mokytojas Egidijus Janulaitis
 
 
 
 

         

 

 

         Nuslopinus 1863 - 1864 metų sukilimą Lietuvoje, 1865 metų rugsėjo 23 dieną Rusijos vidaus reikalų ministras Piotras Valujevas, tęsdamas represijas, išleido aplinkraštį Nr. 141, draudžiantį spausdinti lotyniškomis raidėmis, lietuvių ir žemaičių tarmėmis. Taip buvo įformintas spaudos draudimas. Vyskupas Motiejus Valančius per Aukštaitijos šviesuolį Jurgį Bielinį persiuntė kunigui Jonui Zabermanui pinigų į Mažąją Lietuvą spaustuvės atidarymui, o netrukus ir 9 brošiūrų tekstus, raginančius kovoti prieš rusinimo politiką.  Ilgainiui Lietuvoje neliko nei vieno miestelio ar bažnytkaimio, kur nebūtų galima įsigyti lietuviškos spaudos. Šis kultūrinis sąjūdis, kurio dalyviai daugiausia buvo valstiečiai ir kuris laikomas lietuvių tautinio sąjūdžio dalimi, padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 1918 metais ir išliko svarbus tautinės savimonės išsaugojimui ligi šių dienų.

           Jurgis Bielinis, knygnešys, sukūręs lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą, gimė 1846 m. kovo 16 d. Nuo 2004 metų kovo 16- oji  minima kaip Knygnešio diena. 

           Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje KNYGNEŠIO dieną švenčiame nuo 2005 metų. Kitokiu metu, susirinktume visi didžiojoje salėje pasidžiaugti muzika, istorija, poezija, pabendrauti, pabūti kartu. Mūsų mokytojų iškeptus pyragus šveitėme pasigardžiuodami, o dabar, per nuotolį, jie dar skanesni. Bet, tai ne paskutinė šventė, ji tęsis ir tęsis metai iš metų, dar minėsime mes ir po mūsų bus minima ši diena. Gražios šventės visiems.

 

Bibliotekos vedėja Vilija Grigaliūnaitė

 

 

             Kovo 16 Lietuvoje minima Knygnešių diena.

           Knygnešystė susiformavo išskirtinai tik Lietuvoje. Šis žodis neišverčiamas į jokią kitą kalbą, o UNESCO knygnešystę pripažino unikalia ir pasaulyje analogų neturinčia veikla.

Minime Knygnešių dieną, tačiau ar suprantame knygos (ir skaitymo) reikšmę žmogaus gyvenime? O kada ir kur atsirado knygos? Ar jos visada buvo tokios, kaip dabar? Atsakymų į šiuos ir kitus panašius klausimus 4a klasės mokiniai, padedami mokytojos Ramunės Jarockos, ieškojo skaitydami A. Inokaitienės poemėlę „Knygos kelias“.

            Šio projekto metu mokiniai praturtėjo ne tik istorinėmis žiniomis, bet ir jų žodynas pasipildė naujais žodžiais, terminais, sąvokomis. Mokytojai E. Janulaitis ir M. Daugėla talkino filmuojant ir montuojant nufilmuotą medžiagą. Kaip mums pavyko, kviečiame pažiūrėti čia:

 

 

         

 

          Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – viena iš Lietuvos valstybinių švenčių. Minima kovo 11 d., pažymint 1990 m. tą dieną Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pasirašytą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą.

      Minėdami Kovo 11- ąją kviečiame dalyvauti simboliniame tarpmokykliniame  nuotoliniame bėgime . Reikia nubėgti 1111 metrų arba didesnį atstumą. Įveiktą distanciją ir laiką fiksuokite Išmaniosiose programėlėse arba laikrodžiuose.

           Būkite greičiausi ir stenkitės įveikti ilgesnę distanciją.

           Sportinės sėkmės visiems dalyviams !!!

 

Fizinio ugdymo mokytojas Egidijus Janulaitis

 

 

          Projektas „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“, skirtas paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, organizuojamas jau 21-tus metus, tačiau šiais metais tai pirmą kartą vyko virtualiai. Projekto metu mažiesiems mūsų šalies piliečiams -  Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos pradinių klasių, Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams buvo organizuojami pokalbiai apie Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį. Vaikai buvo skatinami ir mokomi gerbti, mylėti ir didžiuotis savo tėvyne ir jos žmonėmis.

          Projekto dalyviai – šiais metai tai buvo 31 ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai -  piešė piešinius, mokėsi ir atliko dainas, skirtas Lietuvai-tėvynei.

         Gimnazijos jungtinis atlikėjų ansamblis atliko kompozitorės Brigitos Jurkonytės (buvusios mūsų gimnazijos mokinės) kūrinį – dainą „Lietuva“ Ramunės Jarockos žodžiais. Dirigavo Dalė Jurkonienė. Projekto organizatoriai: Ramunė Jarocka, Dalia Kiškienė, Aurelija Inokaitienė, Marius Daugėla – nuoširdžiai dėkoja visiems projekto dalyviams ir kviečia pasigėrėti piešiniais gimnazijos Facebook‘o paskyroje, bei pasiklausyti virtualaus koncerto čia:

 

 

 

 

          Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės diena. 4 b klasės mokiniai sveikindami Lietuvą kūrė dailės darbelius. Mokinių darbuose išsiskleidė nuostabios gėlės. Puoškime tėvynę savo mažais darbeliais. 

          

4 b klasės mokiniai ir mokytoja Violeta Valienė

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

          Pasaulio pažinimo pamokų metu daug kalbėjomės apie mūsų gimnazijos istoriją. Kaip ir kada ji atsirado... Patys mokiniai pasisiūlė rinkti medžiagą, ją spausdinti ir piešti pastatus kuriuose buvo ir dabar yra Juozo Naujalio muzikos gimnazija. Taigi, nusprendėme ir padarėme..

4a klasės mokiniai, mokytoja- Ramunė Jarocka

      

 

 

       Kasmetiniame projekte ,,Aš noriu muziką nupiešti'' muziką piešė net 178 ikimokyklinukai iš 20 Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Jų kūrinėlius galima bus pamatyti čia

 

         Šių metų projekte dalyvavo ir 4a klasės mokiniai.

 

 

Vyresnioji mokytoja Ramunė Jarocka

 

 

      Esant pandeminei situacijai, dauguma veiklų keliasi į virtualias erdves ir pasitelkę kūrybiškumą siekia išlikti patrauklūs, matomi bei naudingi. Šiuo metu pagausėjo ir nuotolinių konkursų jauniesiems muzikantams, kurie yra itin reikalingi palaikant vaikų motyvaciją ir norą tobulėti. Alytaus muzikos mokykla surengė puikų virtualų respublikinį lietuviškos muzikos  konkursą "Atlėk, Sakale".

 

NUO 2020 M. LAPKRIČIO 9 DIENOS

gimnazijoje ugdymas organizuojamas taip:

 

1 - 4 klasių mokiniai mokosi gimnazijoje

 

5 - 8 ir I - IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu

 

 

 

 

 

        2020 m. spalio 28 d. vykusiame I Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurse "Alveare di musica 2020" puikiai pasirodė mūsų gimnazijos mokinės. 

       

 

 

          Neseniai praėjusiuose dviejuose tarptautiniuose kamerinės muzikos konkursuose itin sėkmingai pasirodė mūsų gimnazijos  mokinės – Kamilė Palekauskaitė 8 kl. (Fortepijonas) ir Amelija Lapinskaitė 8 kl.(klarnetas).


Nuo lapkričio 3 dienos visi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimu.

 

          Karantino išvakarėse susibūręs ketvertas, Liepa Kučinskaitė (smuikas), Liepa Razmutė (violončelė), Urtė Čeponytė (fortepijonas), Mija Guzelytė (obojus), pradžiugino rezultatais. Du tarptautiniai kamerinės muzikos konkursai "VII Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė-2020"  3 vieta ir I Tarpautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas ,,Alveare Di Musica 2020" 2 vieta, du laureatų diplomai.

 

 

 

 

          Kiekvienais metais, rudenį, Kauno styginių kvartetas (Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Aistė Mikutytė, Eglė Lapinskė ir Saulius Bartulis) tęsia prasmingą idėjinį ciklą – „Kauno kvartetas ir jaunieji“. Šį ciklą Kauno kvartetas itin vertina, nes jis tarsi atveria kelią pasireikšti dar tik pradedantiesiems savo muzikos bei kūrybos kelią atlikėjams. Koncertas kartu su profesionaliu kolektyvu suteikia galimybę pajusti ansamblių muzikavimo grožį, atrasti nepatirtų šio žanro klodų, kūrybiškai tobulėti ir nešti amžiną kultūros deglą tolyn. Ne vienas gabus atlikėjas, anksčiau koncertavęs su šiuo kolektyvu, yra išplaukęs į plačiuosius vandenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13