Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    

 

     Nuo kovo 30 d. iki balandžio 13 d. pratęsiamas karantinas. Nuo 2020 metų kovo 30 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu.
 Daugiau informacijos elektroniniame dienyne Veritus ir gimnazijos internetiniame puslapyje

 

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V - 409 "Dėl 2020 metų stojamųjų egzaminų į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias mokyklas datų nustatymo" ,  

 

INFORMUOJAME,

 

       kad 2020 metų stojamuosius egzaminus į visas klases planuojama vykdyti

 

    2020 m. birželio 6 - 7 dienomis

     Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nutarimu, mokyklų vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu .

     Visa informacija apie tai, kaip šis procesas bus organizuojamas mūsų gimnazijoje, bus teikiama el. dienyno platformoje ir el. paštu, tad mokytojai privalo kas dieną sekti skelbiamą informaciją.

     Tikėtina, kad pradėjus vykdyti nuotolinį mokymą, kils nemažai klausimų. Nepaisant to, kad visi esame priversti dirbti nuotoliniu būdu, neprivalome to daryti apskritą parą. Numatoma, kad mokytojų bendravimas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks „Veritus“ el. dienyno sistemoje, į užklausas pateiktas  iki 12.00 val. atsakant per 24 val. arba kiek įmanoma greičiau.

      Mokytojai ir mokiniai dėl techninės pagalbos gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių) Arnoldą Paleckį, el. paštu arnoldas.paleckis@nmg.lt

      Su administracija bendraujama el. paštu, telefonu:

      Raštinė: el. p. gimnazija@nmg.lt, tel. 866744150

      Direktorius Raimundas Simanavičius, el. p. direktorius@nmg.lt, tel. 866744150

     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė, el. p. pavaduotoja@nmg.lt, tel. 866744148; 8.00-16.00 val.

  Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Irma Jankauskienė, el. p. pavaduotojamenui@nmg.lt, tel. 866744153; 8.00-16.00 val.

   Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Artūras Stankevičius, el. p. pavaduotojasukiui@nmg.lt, tel. 866744156; 8.00-16.00 val.

Būkime ir likime sveiki, supratingi ir ištvermingi.         

     Gimnazijos bendruomenė

 

        

 

 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, dėl koranaviruso grėsmės nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. skelbiamos mokinių pavasario atostogos.

 

 

          2020 m. kovo 6 d. pradinių klasių mokiniai turėjo įsimintiną pažintinę pamoką su Lietuvos Šauliais - Vytauto Didžiojo 2 rinktinės nariu Mindaugu Bajoru ir kuopos vadu Zenonu Šalna (4a klasės mokinio Jurgio Bajoro  tėčiu ir seneliu). Jaunieji gimnazistai išsiaiškino, kad šaulys – Tėvynės gynėjas, kuris savo užduotis atlieka ne tik su ginklu rankose, bet, visų pirma, naudodamasis savo protu. Mokiniai susipažino su  ekipuotės komplektacija, karine maskuote, matavosi šalmą, laikė rankose ginklą ir sužinojo daugybę paslapčių apie šaulio veiklą ir gyvenimo būdą.

         Svečius išlydėjusi 4a klasės auklėtoja Eglė Mažeikaitė jau turėjo visą būrį mokinių, norinčių ne tik saugoti ir ginti Tėvynę, bet ir groti kariniame orkestre.

 

         2020 m. kovo 4 d. gimnazijoje  šurmuliavo jau tradicine tapusi Kaziuko mugė. Mugei ruošėsi pradinių klasių mokiniai. Prekyba virte virė, daugiausia buvo prekiaujama įvairiausiais kepiniais, rankų darbo įvairiais dirbiniais: popierinėmis gėlėmis, kurių viduryje puikavosi spalvingi saldainiai, mezginiais,  papuošalais iš karoliukų, velykiniais suvenyrais. Retas namo grįžo tuščiomis rankomis, nešėsi namiškiams lauktuvių iš Kaziuko mugės bei  daug malonių įspūdžių.

 

 

2020 metų kovo 3 dieną gimnazijoje vyko pradinių klasių meninio skaitymo konkursas "Žodžiai iš širdies".

 

 

 

 

          2020 metų kovo 1 d. Rokas ir Stasys Makštučiai grojo KTU Auloje Frankofonijos mėnesio atidarymo proga. Bičiuliškai pasveikinusi visus susirinkusius, Birutė Strakšienė, KTU Prancūzų kultūros centro direktorė paminėjo, jog šių metų atidarymas jai yra ypač brangus, dėl jame dalyvaujančių žmonių. Visų pirma, aktorės ir režisierės Inesos Paliulytės, kuri savo gebėjimais praturtina toli gražu ne pirmą Frankofonijos renginį bei Makštučių šeimos narių, Stasio, Roko ir Jolitos, atlikusių be galo gražius ir visiems frankofonams pažįstamus prancūzų kompozitorių François Devienne, Francis Poulenc, Paul Jeanjean, Joseph Kosma kūrinius. Renginiu taip pat mėgavosi dar vienas visiems žinomas prancūzų kultūros mylėtojas – KTU rektorius frankofonas Eugenijus Valatka, didelis prancūzų poeto Žako Prevero eilėraščių gerbėjas.

 

 https://francophonia.vdu.lt/prasideda-isskirtinis-frankofoniskojo-kovo-menuo/

 

 

 

          2020 metų vasario 27 d. mūsų gimnazijoje vyko Kauno miesto 6-ų klasių mokinių matematikos viktorina „Linksmi ir išradingi“. Viktorinoje dalyvavo 10 komandų.

          I vietą laimėjo Žaliakalnio progimnazijos komanda.

         II vieta pasidalino mūsų gimnazijos ir Bernardo Brazdžionio mokyklos komandos,

               III vietą„Vyturio“ gimnazija ir Kazio Griniaus progimnazija.

          Mokiniai susidomėję sprendė įdomias ir neįprastas užduotis, o kol buvo skaičiuojami rezultatai, mūsų šeštokai surengė mokykloms svečiams trumpą, bet smagų koncertą.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13