Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

 

          2020 m. balandžio 1 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje vyks VI respublikinis Juozo Naujalio vardo jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas L. van Beethoveno 250-ioms gimimo metinėms paminėti.

 

           Nuoširdžiai kviečiame muzikos ir meno mokyklų mokinius prisijungti bei aktyviai dalyvauti!

 

      

 

        2020 m. sausio 30 d. 16.00-18.00 val. vyks tėvų susitikimai su dalykų mokytojais.

 

     Mokinių tėvus iš anksto prašome užsiregistruoti, parašant pranešimą mokytojui elektroniniame dienyne.

       Rekomenduojamas susitikimo laikas iki 10 min.

       18.00 val. susirinkimai su klasių auklėtojais.

 

 

Gimnazijos administracija

 

          2020 m. sausio mėn. 17d. gimnazijos kamerinėje salėje vyko Vladimiro Majorovo jubiliejinis vakaras "Dovana Mokytojui". Šiame vakare dalyvavo gerbiamas mokytojas, kompozitorius V. Majorovas, fortepijono skyriaus mokytojai, buvę gimnazijos pedagogai, mokiniai ir kolegos iš kitų skyrių. Koncerte skambėjo V. Majorovo kūriniai, kuriuos atliko L. Martinonytė 3kl., K.Papšytė 2kl., E.Valčiukaitė 4kl. Tą vakarą nuskambėjo "Užmirštos dainos" pirmas atlikimas, kurį autoriui padovanojo I. Klusaitė ir A. Vitkienė. Puikiai nuskambėjo "Mažasis romansas", kurį atliko A.Lukoševičiūtė ir R. Karaškienė

 

          Gruodžio 10 dieną Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos didžiojoje salėje buvo tradiciškai rodomas muzikinis spektaklis „Pagauk muzikos paukštę“. Tai nebe pirmas teksto autorės, mokytojos Ramunės Jarockos ir mokytojos Aurelijos Inokaitienės bendras darbas, sukurtas specialiai mūsų gimnazijos mokiniams. Prie bendro darbo prisidėjo choro vadovė Dalė Jurkonienė, darbo su ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis organizatorė Dalia Kiškienė ir solfedžio mokytoja Aušra Simanavičienė, subūrusi nemažą jaunųjų muzikų ansamblį.

             

 

               2020 m. balandžio 4 d. 10 val. vyks Respublikinis jaunųjų choro dirigentų konkursas, skirtas kompozitoriaus Juozo Naujalio 151 - osioms gimimo metinėms atminti.

Maloniai kviečiame konkurse dalyvauti Lietuvos meno mokyklų, meno gimnazijų ir muzikos mokyklų mokinius.

              Dalyvių anketas prašome siųsti iki 2020 m. kovo 20 d.

 

          2020 metų sausio 9-ąją dieną Kauno sporto mokykloje "Gaja" vyko Kauno mokyklų žaidynių stalo teniso varžybos. Varžybose kartu su kitomis Kauno miesto mokyklomis dalyvavo  ir mūsų gimnazijos komanda. 

          Gimnazijai atstovavo : Jonas Jokubauskas 7a; Lukas Švagždys 7a; Nedas Miliūnas 7a; Naglis Norkevičius 7a; Ajhan Mammadov 5b.

Dėkojame dalyviams už gimnazijos vardo garsinimą, garbingą dalyvavimą ir sporto bei fizinio aktyvumo principų skleidimą ir populiarinimą.

 

Fizinio ugdymo mokytojas Egidijus Janulaitis

          Pasitinkant Naujuosius 2020 - uosius metus, gruodžio 28 dieną, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinės Ana Somova (mokytoja Aušra Klovaitė Berezinienė) ir Sofija Jermakaitė (mokytoja Gailė Markevičienė, koncertmeisterė Loreta Haidari) dalyvavo kompozitoriaus J.Naujalio jubiliejinių metų baigiamajame renginyje, Kauno raj. muziejuje Raudondvario pilyje.

          Renginio metu buvo pristatyta naujai išleista knyga " J.Naujalis XXI - ojo amžiaus Lietuvos kultūros kontekste", skambėjo lietuvių kompozitorių muzika.

 

 

Mokytoja Aušra Klovaitė Berezinienė

 

 

 

    

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13