Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas