„Europos muzikos erdvės 2022" festivalio dalyvių dėmesiui

Festivalio dalyvių registracija vyks 9.30-10.45
Trumpa repeticija salėje 9.30-10-40
Festivalio dalyvių pasirodymų eilės tvarka ir programos -  prisegtame faile. Tarp dalių planuojama trumpa 10 min. pertrauka.
 
Virtualiai dalyvaujančių dalyvių pasirodymus galima paklausyti
#europosmuzikoserdvės2022.
Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautiniame mokinių antrojo instrumento (fortepijono) festivalyje „Europos muzikos erdvės 2022. Lietuva - Latvija - Estija - Lenkija - Ukraina". 

You are welcome to participate in the International second instrument (piano) festival for pupils "Musical Spaces of Europe 2022. Lithuania – Latvia – Estonia – Poland – Ukraine". 
 
 
 Papildoma informacija
 
Suprasdami sudėtingą ukrainiečių padėtį šiuo metu, taip pat išreikšdami palaikymą už savo šalies laisvę kovojančiai ukrainiečių tautai, kviečiame muzikos ir meno mokyklų moksleivius iš Ukrainos tarptautiniame festivalyje "Europos muzikos erdvės 2022" dalyvauti nemokant dalyvio mokesčio bei su laisvai pasirinkta programa. Taip pat kviečiame dalintis šia žinia su ukrainiečiais, atvykusiais į jūsų miestą, ar mokyklą, su žmonėmis, kurie į savo namus priglaudė mokyklinio amžiaus muzikus iš Ukrainos ar turi ryšių su Ukrainos muzikos ir meno ugdymo įstaigomis.
 

  Additional information

Understanding the current difficult situation of Ukrainians, as well as expressing support for the Ukrainian people fighting for their country, we invite pupils from music and art schools in Ukraine to participate in the international festival "Musical Spaces of Europe 2022" with no participation fee and with a freely chosen program. We also invite You to share this message with Ukrainians who have come to your city or school, with people who have brought school-age musicians from Ukraine to their homes or have contacts with Ukrainian music and art schools.