Tūlas kaunietis gal nepastebi, o gal net nežino mokyklos, įsikūrusios pačiame Kauno centre Kęstučio gatvėje Muzikinio teatro pašonėje.

 

Kokia tai mokykla?

 

Tai KAUNO JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJA – valstybinė bendrojo ir muzikinio ugdymo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specializuoto muzikinio ugdymo programas. Mokslas gimnazijoje nemokamas.

 

Ką tai reiškia?

 • Čia 12 metų mokomasi visų bendrojo ugdymo dalykų kaip ir kitose miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir pasirengiama laikyti valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos ir kitų dalykų brandos egzaminus;
 • Be to, čia 12 metų mokomasi pasirinktos atlikėjo raiškos (fortepijono, smuiko, alto, violončelės, kontraboso, gitaros, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų, akordeono, choro dirigavimo ar dainavimo)  bei muzikos teorijos ir pasirengiama laikyti baigiamąjį atlikėjo raiškos ir mokyklinį muzikologijos egzaminą.

 

Kuo gimnazija išskirtinė?

 

TAI TARSI DVI MOKYKLOS PO VIENU STOGU!

 • Baigę gimnaziją absolventai gauna brandos atestatą, įrodantį, kad įgijo bendrąjį ir muzikinį išsilavinimą.
 • Baigusiems gimnaziją mokiniams suteikiama galimybė rinktis muzikos ar kitų dalykų studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

 

Kokios priėmimo sąlygos?

 • Į pirmąją gimnazijos klasę priimami 6-7 metų vaikai.  Priėmimo metu patikrinami vaikų muzikiniai gabumai: klausa, atmintis, ritmo pojūtis, vokaliniai ir fiziniai duomenys.
 • Į aukštesnes klases mokiniai priimami, jei jų amžius, bendrasis bei muzikinis išsilavinimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus.

 

Šiek tiek istorijos...

 • Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija išaugo iš Dešimtmetės muzikos mokyklos, įkurtos 1945 metais.
 • 1965 - 1990 m. ji buvo sujungta su Dailės vidurine mokykla.
 • 1969 metais, švenčiant Juozo Naujalio 100-ąsias gimimo metines, mokyklai suteiktas šio Lietuvos muzikos patriarcho vardas.

 

Šiek tiek plačiau apie ugdymo specifiką...

 • Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai neatsiejami: mokinys, pasirinkęs šią mokyklą, privalo mokytis ir bendrojo, ir muzikinio ugdymo dalykų.
 • Galima pasirinkti tik vieną pagrindinį muzikos instrumentą.
 • Visiems mokiniams privalomos fortepijono pamokos.
 • Gabiems ir turintiems ryškių meninių gabumų mokiniams organizuojamas lankstus ugdymo procesas, laikantis bendrojo išsilavinimo standartų.
 • Pradinių klasių mokiniams po pamokų veikia pailgintos dienos darbo grupė.
 • Sėkmingi, glaudūs, nuoširdūs darbo ir bendravimo santykiai kuriami saugioje kamerinėje aplinkoje.

 

Apie kūrybiškumo skatinimą…

 • Gimnazijoje puoselėjamas ansamblinis muzikavimas, yra mokinių simfoninis, smuikininkų, gitaristų orkestrai ir chorai.
 • Gimnazijos mokiniai dalyvauja miesto ir šalies konkursuose, olimpiadose, konferencijose, projektuose, sporto varžybose.
 • Gimnazijos auklėtiniai gyvena aktyvų muzikinį gyvenimą, koncertuoja Kaune bei kituose Lietuvos miestuose, rengia solinius rečitalius. Mokiniai yra tapę tarptautinių konkursų laureatais ir diplomantais Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje.
 • Aktyvia veikla mokiniai gali užsiimti žaisdami stalo tenisą, krepšinį, judriuosius žaidimus.

 

Mokiniai apie gimnaziją:

 

„Gimnazija, kurioje gerai jaučiuosi ir noriu sugrįžti kasdien...“ (Amelija, 7a klasė)

♫♫♫

„Visų amžių gimnazistai nuoširdžiai bendrauja, mažieji mokosi iš vyresnių ir svajoja kuo greičiau tapti tokiais pat puikiais muzikais…”

(Milita, III gimnazijos klasė)

♫♫♫

„Labai draugiška mokykla, kur pirmokai draugauja su dvyliktokais...” (Ernestas, II gimnazijos klasė)

♫♫♫

„Labai saugi mokykla, žymiai saugesnė už daugelį kitų…” (Simonas, II gimnazijos klasė)

♫♫♫

„Nedidelėje J.Naujalio gimnazijos bendruomenėje visi vieni kitus pažįsta ir visada sulaukia pagalbos…” (Viltė, IV gimnazijos klasė)

♫♫♫

„Čia gera mokytis dėl nuostabių mokytojų, draugų, bendraminčių, dėl šiltos atmosferos, daugybės individualių ir bendruomeninių veiklų.

Gimnazija per 12 metų man tapo kaip šeima,

čia aš išmokau nebijoti būti savimi, mano idėjos buvo išgirstos, dalyvavau begalėje projektų, susijusių ne tik su muzika, bet ir kitomis meno sritimis. Tai vieta visapusiškam tobulėjimui!”

(Augustė, IV gimnazijos klasė)

 

 

 

KAUNO JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJA

Kęstučio g. 85, 44299 Kaunas

Tel.: (8 37) 22 99 33

El. paštas.: gimnazija@nmg.lt