Istorija

 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija išaugo iš Dešimtmetės muzikos mokyklos, įkurtos 1945 metais. Laikui bėgant, kito mokyklos pavadinimas.1965 m. ji buvo sujungta su Vidurine dailės mokykla ir pavadinta Vidurine meno mokykla.

 

1969 metais, švenčiant Juozo Naujalio 100-ąsias gimimo metines, mokyklai suteiktas šio Lietuvos muzikos patriarcho vardas.

 

1990 metais ši ugdymo įstaiga suskilo į dvi savarankiškas Muzikos ir Dailės vidurines mokyklas.

 

1994 metais Juozo Naujalio muzikos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

 

1969 - 1991 metais veikė choreografijos skyrius.

 

Per ilgą mokyklos gyvavimo laiką mokyklai vadovavo direktoriai:

Aleksas Motiekaitis

Jurgis Karnavičius

Antanas Karosas

Aleksandras Bogdanas

Mykolas Zasčiurinskas

Birutė Minkevičienė

Aleksandras Bogdanas

Algirdas Dūda

Raimondas Šurka

Aveniras Ūsas

Rusnė Marija Voverienė

Raimundas Simanavičius

1945 - 1947

1947 - 1948

1948 - 1950

1950 - 1952

1952 - 1955

1955 - 1960

1960 - 1965

1965 - 1979

1979 - 1984

1984 - 2011

2011 - 2012

2012

 Buvęs gimnazijos pastatas, dabar Kauno arkivyskupijos kurija.

Gimnazijoje dirbo iškilūs, atvėrę jauniesiems kelią į gyvenimą ir muzikos aukštumas pedagogai: Marija Alšlebėnaitė, Elena Okulič-Kazarinienė, Eduardas Satkevičius, Jonas Keblikas, Antanas Rauchas, Eugenija ir Kazys Matiukai, Irena Šakūraitė, Aldona Babinienė, Birutė Strolienė, Gražina Zujienė, Vladas Varčikas, Kęstutis Ivaškevičius, Rymantė Šerkšnytė, Zita Mišeikienė.

 

Dabar negailėdami nuoširdaus darbo ir šilumos, jų darbą tęsia prityrę ir autoritetingi, puikiai savo dalyką išmanantys pedagogai. Tai fortepijono mokytojai Birutė Kumpikienė, Tatjana Muraško, Rasa Krėpštienė, styginių instrumentų mokytojai  Milda Pupelienė, Ramunė Bandzaitytė Kalėdienė, pučiamųjų instrumentų mokytojai  Vitalius Žemaitis, Vytautas Masteika, Stasys Kraujelis, choro dirigavimo mokytojai Rolandas Daugėla, Audronė Marcinkevičiūtė, muzikos teorijos mokytojai Jevgenija Žakienė, Dainora Merčaitytė, bendrojo ugdymo mokytojai Ramunė Paulikienė, Aurelija Inokaitienė, Ramunė Jarocka, Dalia Gineikienė ir daugelis kitų.

 

Nemažai mokytojų - aktyviai kuriančių ir koncertuojančių muzikantų: fleitininkė Aušra Lukoševičiūtė, smuikininkės Ilona Klusaitė, Laimutė Bliujienė, Karolina Beinarytė Palekauskienė, Asta Krištaponienė, gitaristas Sergejus Krinicinas, pianistas-improvizatorius Ričardas Mekionis, kompozitorė Giedrė Pauliukevičiūtė, dirigentas Jonas Janulevičius. Gimnaziją jau yra baigę daugiau nei 1000 gimnazistų. Daugelis jų yra ryškios Lietuvos muzikinės kultūros asmenybės. Tai profesoriai Juozas Antanavičius, Algirdas Budrys, Petras Radzevičius, Petras Kunca, Aldona ir Halina Radvilaitės, docentė Undinė Jagėlaitė,  kompozitoriai Vidmantas Bartulis, Julius Andrejevas, Raminta Šerkšnytė, Šv.Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus. Daug buvusių mokyklos mokinių intensyviai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų: Valentinas Gelgotas, Rūta Rikterė (Šmigelskaitė), Balys Vaitkus, Rokas Zubovas, Vilhelmas Čepinskis, Indrė Petrauskaitė, Edvinas Minkštimas. Mūsų gimnaziją baigė ir šiuo metu žinomi pop atlikėjai: Linas Adomaitis, Raigardas Tautkus, aktorė Birutė Marcinkevičiūtė ir daugelis kitų.