Juozas Naujalis (1869-04-09 - 1934-09-09) - kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, muzikas visuomenininkas nuveikė daug prasmingų mūsų muzikos kultūros istorijai darbų, kurie jam pelnė iškilaus lietuvių muzikos patriarcho vardą.

 

Gimė Raudondvaryje 1869 metų balandžio 9 dieną.

 

1884-1889 m., grafo Tiškevičiaus remiamas, mokėsi Varšuvos muzikos instituto J. Slivinskio vargonų klasėje, metus studijavo kompoziciją pas Z. Noskovskį.

 

Baigęs mokslus vargoninkavo Vabalninke, Rietave.

 

Nuo 1892 m. pradėjo dirbti Kauno arkikatedroje vargonininku.

 

1894 m. tobulino bažnytinės muzikos žinias Vokietijoje, Regensburgo aukštojoje bažnytinės muzikos mokykloje.

 

Po studijų aktyviai įsijungė į Kauno kultūrinį ir muzikinio švietimo gyvenimą: dėstė Kauno dvasinėje seminarijoje grigališką choralą, įsteigė vargonininkų ir chorvedžių kursus, 1919 m. - privačią muzikos mokyklą (ši mokykla 1920 m. suvalstybinta, o 1933 m. pertvarkyta į pirmą aukštąją Lietuvos muzikos instituciją-konservatoriją).

 

1899 m. suorganizavo slaptą „Dainos“ chorą, kuris 1905 m. išaugo į „Dainos“ draugiją, rengiančią koncertus, vakarus ir lietuviškus vaidinimus.

 

1905 m. įsteigė pirmąjį lietuvišką knygyną, o 1909-1910 m. leido pirmąjį lietuvišką muzikinį žurnalą „Vargonininkas“.

 

1922 m. kaip vargonininkas, choro dirigentas ir pianistas koncertavo JAV lietuvių kolonijose.

 

1924 m. buvo pirmosios Lietuvoje dainų šventės rengėjas ir vyriausias dirigentas.

 

Mirė 1934 m. rugsėjo 9 dieną.

 

Juozas Naujalis - vienas profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkų. Kūryboje rėmėsi klasikinės harmonijos principais, muzika pagrįsta paprastomis raiškos priemonėmis, daininga ir romantiška. Didesniąją kūrybinio palikimo dalį sudaro harmonizuotos ir originalios chorinės dainos, daugelis jų („Lietuva brangi“, „Už Raseinių ant Dubysos“, „Vasaros naktys“, „Jaunimo giesmė“) sukurtos pagal Maironio žodžius. Sukūrė daug bažnytinės muzikos kūrinių: 13 mišių, kantatų, motetų, giesmių, taip pat solo dainų, simfoninę poemą „Ruduo“, pjesę „Svajonė“ styginiam kvartetui, instrumentinių pjesių.