Šiuo metu reikalingi:

Įstaigos pavadinimas Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Pareigos

Užsienio (anglų) kalbos mokytojas nepilnam krūviui

Darbo vieta Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija (Kęstučio g. 85, Kaunas)
Reikalavimai

Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas").

Funkcijos

Užsienio (anglų) kalbos mokymas 2-8, I-Ill gimnazijos klasėse.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių istaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 8,11 iki 11,39 baziniais dydžiais).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
  • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentai dokumentus pristato registruotu laišku adresu

Kęstučio g. 85, LT-44299, Kaunas, arba

elektroniniu paštu gimnazija@nmg.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Mob. +370 667 44150

el. paštu: gimnazija@nmg.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Atrinkti kandidatai bus kviečiami individualiam pokalbiui asmeniškai.