Šiuo metu reikalingi:

Spec. pedagogas

Konkursą organizuojančios įstaigos pavadinimas

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, pavadinimas

Spec. pedagogas

Teisės aktas, kuriuo patvirtintas pareigybės aprašymas

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos direktoriaus 2024-03-21 d. įsakymas Nr. VĮ-77

Pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas

0,9294 – 1,3053

Darbo vieta

Kęstučio g. 85, Kaunas

Darbo sutarties, kuri bus sudaroma, rūšis

Neterminuota darbo sutartis

Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma

17,5 val. per savaitę, 0,5 etato

Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu (pokalbis)

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentui

Asmens dokumento kopija, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, gyvenimo aprašymas, prašymas dalyvauti atrankoje

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai gauti

Vardas ir pavardė Nomeda Virginija Škėmienė

Pareigos Raštinės vedėjas

Telefono numeris +37066744150

E. pašto adresas gimnazija@nmg.lt

 

Kita konkursui paskelbti reikalinga informacija

Teikti dokumentus iki 2024 m. birželio 28 d.