Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos organizacinė struktūra

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, tėvų (globėjų) ir mokinių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Pirmininkas - Egidijus Janulaitis, mokytojas

Sekretorė - Alma Lenickienė, mokinių tėvų atstovė

Nariai:

Julija Kalpokienė, mokinių tėvų atstovė

Daina Rožnienė, mokinių tėvų atstovė

Saulius Gerulis, bendruomenės atstovas

Eglė Kirkaitė, mokytoja

Rasa Rinkevičiūtė, mokytoja

Danielė Banišauskaitė, IVa kl. mokinė

Ūla Veiverytė, IIIa kl. mokinė

Marija Bumblytė, IIa kl. mokinė

Urtė Čeponytė, Ia kl. mokinė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija.

 

Pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė - Rasa Zigmantavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovybė, visi mokytojai, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė ir koncertmeisteriai.

Gimnazijos direktorius nėra Mokytojų tarybos narys.

 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato mokinių susirinkimas.

 

Pirmininkė - Paulina Mikalkėnaitė, IIa kl.

Pirmininkės pavaduotoja - Marija Bumblytė, IIa kl.

Sekretorė - Vaiva Normantaitė, IIa kl.

Nariai:

Urtė Čeponytė, Ia kl.

Greta Dabulskytė, Ia kl.

Jokūbas Lenickas, Ia kl.

Aurelijus Augustinas, Ia kl.

Emilija Jaselskytė, Ia kl.

Daniela Simuntytė, Ia kl.

Simona Stankevičiūtė, Ia kl.

Liepa Razmutė, Ia kl.

Vesta Šinkūnaitė, IIa kl.

Karolina Maruškaitė, IIa kl.

Matas Morkūnas, IIa kl.

Mija Guzelytė, IIa kl.

Luknė Motekaitytė, IIa kl.

Kotryna Sodaitytė, IIa kl.

 

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAI

Klasės tėvų komitetai - nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato tėvų susirinkimas.

 

Pirmininkas - Tadas Šimkus, 

Sekretorė - Julija Kalpokienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija -  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

 

Komisijos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja - Dovilė Žvirzdinienė, socialinė pedagogė

Sekretorė  - Iremina Lincevičienė, mokytoja metodininkė

Komisijos nariai:

Rasa Kinaitienė, psichologė

Eglė Jonaitytė, logopedė

Nijolė Noreikaitė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Aurika Vitkienė, vyresnioji  mokytoja

Vaidas Andriuškevičius, vyresnysis mokytojas