Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos organizacinė struktūra

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, tėvų (globėjų) ir mokinių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Gimnazijos tarybos pirmininkas - Egidijus Janulaitis, vyresnysis mokytojas;

Sekretorė - Julija Kalpokienė, mokinio mama.

Nariai:

Rasa Krėpštienė, mokytoja ekspertė

Aušra Lukoševičiūtė, mokytoja metodininkė

Daina Rožnienė, mokinio mama

Asta Čižinauskaitė, mokinės mama

Anita Imšaitė, mokinė

Gabija Simutytė, mokinė

Danielė Banišauskaitė, mokinė

Ūla Veiverytė, mokinė

Saulius Gerulis, bendruomenės atstovas

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija.

 

Mokytojų tarybos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė - Aurelija Inokaitienė, dailės mokytoja metodininkė 

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovybė, visi mokytojai, bibliotekos vedėja, psichologė, socialinė pedagogė ir koncertmeisteriai.

Gimnazijos direktorius nėra Mokytojų tarybos narys.

 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato mokinių susirinkimas.

 

Stunžėnas Nojus, IVa kl. - Mokinių tarybos pirmininkas

Bumblytė Marija, Ia kl. - Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja

Guzelytė Mija, Ia kl. - Mokinių tarybos sekretorė

Nariai:

Laurinavičiūtė Elena, 6a kl.

Rasburskytė Rėja, 6b kl.    

Bajoras Jurgis, 7a kl.

Vaičekauskaitė Ugnė, 7b kl.

Kučinskaitė Liepa, 8a kl. 

Razmutė Liepa, 8a kl.

Dabulskytė Greta, 8b kl. 

Normontaitė Vaiva, Ia kl.

Morkūnas Matas, Ia kl. 

Maruškaitė Karolina, Ia kl.

Šimkūnaitė Vesta, Ia kl. 

Mikalkėnaitė Paulina, Ia kl.

Sodaitytė Kotryna, IIa kl.

Šalučkaitė Milda, IIIa kl.

Rauba Aleksas, IVa kl.

 

 

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAI

Klasės tėvų komitetai - nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato tėvų susirinkimas.

 

Pirmininkė - Daina Rožnienė, 

Sekretorė - Julija Kalpokienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija -  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

 

Komisijos pirmininkė - Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja - Dovilė Žvirzdinienė, socialinė pedagogė

Sekretorė  - Iremina Lincevičienė, mokytoja metodininkė

Komisijos nariai:

Rasa Kinaitienė, psichologė

Eglė Jonaitytė, logopedė

Nijolė Noreikaitė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Aurika Vitkienė, vyresnioji  mokytoja

Vaidas Andriuškevičius, vyresnysis mokytojas