Mokymas

    Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija - tai valstybinė bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas.

Gimnazijoje 12 metų mokomasi visų bendrojo ugdymo bei specializacijos dalykų:

 • fortepijono
 • styginių instrumentų (smuiko, alto, violončelės, kontraboso, gitaros)
 • pučiamųjų instrumentų (fleitos, klarneto, obojaus, fagoto, saksofono, valtornos, trimito, trombono, tūbos)
 • mušamųjų instrumentų
 • akordeono
 • choro dirigavimo
 • muzikos teorijos
 • dainavimo

    Be bendrojo ugdymo ir specializacijos, taip pat mokomasi bendrųjų muzikinių dalykų:

 • solfedžio
 • ritmikos
 • ansamblinio muzikavimo
 • muzikos istorijos
 • muzikos teorijos
 • harmonijos
 • polifonijos
 • muzikos kūrinių analizės
 • kompozicijos

    Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų programas bei specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Gimnazija kasmet rengia ugdymo planą vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais. Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykų mokymas neatsiejamas: bendrojo ar muzikinio ugdymo dalykų mokytis atskirai negalima.

    Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką. Visų specializacijų mokiniams, išskyrus fortepijono, privalomos bendrojo fortepijono pamokos.

Baigusiems gimnaziją ir išlaikiusiems bendrojo ir muzikinio ugdymo brandos egzaminus išduodamas Brandos atestatas.

    Mokiniai parengiami atlikimo meno studijoms aukštosiose mokyklose. Nesiekiantys profesionalios muzikanto karjeros, gali sėkmingai studijuoti įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose bei aukštosiose mokyklose, įgydami mediko, žurnalisto, teisininko, vadybininko ir kitas specialybes.