Ugdymo turinio atnaujinimas

 

 

 

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys

 

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol.

 
Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos.

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

Iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
Iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/

Atnaujintas ugdymo turinys apims mokinių kompetencijų ugdymą. Daugiau: https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view

Sėkmė diegiant atnaujintą ugdymo turinį galima tik bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf

Naudinga informacija, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:

 Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

 

SAVARANKIŠKI KURSAI: Mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui

 

 Atnaujintos bendrosios programos ir jų diegimas