Bendrasis ugdymas

    Bendrojo ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų programas.  Gimnazija kasmet rengia ugdymo planą vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais. Todėl mokiniai, nusprendę pakeisti savo būsimąją profesiją, gali tęsti mokslą bet kurioje kitoje mokykloje. Gimnazijos mokiniai sėkmingai tęsia mokslą Jėzuitų, „Saulės“, „Aušros“ gimnazijose ir kitose mokymo įstaigose, kuriose keliami itin aukšti mokymosi reikalavimai ir atrankos kriterijai.

 

    Mokiniai gerai parengiami pagrindinės ir vidurinės mokyklos egzaminams, Lietuvos muzikos akademijos ir kitų aukštųjų mokyklų įvairių specialybių (teisės, medicinos, vadybos, humanitarinių mokslų) studijoms. Baigę gimnaziją, mūsų mokiniai sėkmingai studijuoja ne tik muzikinio profilio aukštosiose mokyklose, bet ir Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Kauno technologijos ir kituose universitetuose.

 

    Gimnazijoje pamokos vyksta viena rytine pamaina. Pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė - 45 min.

 

    Gimnazijoje veikia kompiuterių klasė, didelė sporto salė, mokomosios ir grožinės literatūros biblioteka.

    Gimnazijos mokiniai noriai dalyvauja mokyklinėse, miesto ir respublikinėse matematikų, raiškiojo skaitymo, sporto varžybose.

 

    Gimnazijoje veikia prailgintos darbo dienos grupė, kurioje mokiniai, prižiūrimi mokytojų, ruošia pamokas, laukia specialybės pamokų, o mažieji - jų pasiimti atvykstančių tėvų.

 

Bendrojo ugdymo mokytojų sąrašas

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖ GRUPĖ

Mažeikaitė Eglė

metodinės grupės pirmininkė,
mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas

Čenkienė Rasutė

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Jarocka Ramunė

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Grigaliūnaitė Rasa

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Žilinskienė Ina

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

Valienė Violeta

mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

Gustainienė Marija

mokytoja ekspertė

lietuvių kalba ir literatūra

Jovarienė Nijolė

vyresnioji mokytoja

vokiečių kalba

Macaitė Gabrielė

mokytoja

anglų kalba

Paulikienė Ramunė

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

Rainienė Dalė

metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji mokytoja

rusų kalba

Stasiukynaitė Renata

mokytoja metodininkė

prancūzų kalba

Trim Goda

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

Zigmantavičienė Rasa

mokytoja metodininkė

lietuvių kalba ir literatūra

Žemaitienė Donata

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

TIKSLIŲJŲ IR GAMTAMOKSLIŲ METODINĖ GRUPĖ

Adamonytė Laura

vyresnioji mokytoja

geografija, biologija, gamta ir žmogus

Dulskienė Eglė

 mokytoja

geografija, gamta ir žmogus

Gavėnas Arturas

mokytojas metodininkas

fizika

Lincevičienė Iremina

mokytoja metodininkė

matematika, žmogaus sauga, ekonomika

Paleckis Arnoldas

vyresnysis mokytojas

informatika, informacinės technologijos

Puikienė Milda

mokytoja metodininkė

chemija

Ražinskienė Jolita

mokytoja metodininkė,

metodinės grupės pirmininkė

matematika

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

Bučiūnienė Beatričė

mokytoja metodininkė

istorija, pilietiškumo pagrindai

Aušrinė Klapatauskaitė

mokytoja

dorinis ugdymas (tikyba)

Inokaitienė Aurelija

metodinės grupės pirmininkė,
mokytoja metodininkė

dailė, dorinis ugdymas (etika)

Janulaitis Egidijus

vyresnysis mokytojas

fizinis ugdymas