Muzikinis ugdymas

    Šiuo metu gimnazija vykdo specializuoto ugdymo krypties programas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų muzikai: pradinio ugdymo kartu su muzikos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos, vidurinio ugdymo kartu su muzikos. 

    Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos „žvaigždutės“ ryškiai spindi Lietuvos ir pasaulio muzikos padangėse. Gausus būrys talentingų vaikų, dalyvaudami tarptautiniuose konkursuose, pelno aukščiausius apdovanojimus. Prityrę, autoritetingi, puikiai savo dalyką išmanantys pedagogai skiepija mokiniams meilę jų pasirinktai profesijai, visas savo žinias atiduoda mokinių profesinio - kūrybinio meistriškumo ugdymui.

 

    Gimnazijoje vyksta daug festivalių ir konkursų:

  • Pianistų konkursas „Muzikos garsai“
  • Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas
  • Fleitininkų konkursas „Vivat fleita“
  • Jaunųjų violončelininkų konkursas „Cantilena“
  • Jaunųjų dirigentų konkursas
  • Stygininkų konkursas-festivalis „Arco“
  • Akordeonininkų konkursas „Accofest“

    Gimnazijos auklėtiniai gyvena aktyvų muzikinį gyvenimą, koncertuoja Kaune bei kituose Lietuvos miestuose, rengia solinius rečitalius. Daugelį kartų mūsų moksleiviai tapo tarptautinių konkursų laureatais ir diplomantais Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje.

 

    Gimnazijoje yra jaunučių ir jaunių chorai, styginių instrumentų bei simfoninis orkestrai.

Muzikinio ugdymo mokytojų ir koncertmeisterių sąrašas

Ančenkova Inesa

 vyresnioji koncertmeisterė

 

Andrijauskienė Živilė

mokytoja metodininkė

bendrasis fortepijonas

Andriuškevičius Vaidas

varinių pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 1–8, I–IV klasių metodinės grupės pirmininkas,

vyresnysis mokytojas

trombonas, ansamblinis muzikavimas

Beatričė Bajorienė

mokytoja

choro dainavimas ir dirigavimas

Bandzaitytė-Kalėdienė Ramunė

mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Barkauskaitė Daria Goda

mokytoja

choro dainavimas ir dirigavimas

Beinarytė-Palekauskienė Karolina

mokytoja metodininkė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Benetienė Ieva

vyresnioji mokytoja

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Bernotaitis Andrius

mokytojas ekspertas

klarnetas, ansamblinis muzikavimas

Bliujienė Laimutė

mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Brazauskienė Akvilė

styginių instrumentų I - IV klasių metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji mokytoja

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Brilienė Rimutė

vyresnioji mokytoja

solfedžio, harmonija,
muzikos teorija

Brilius Algirdas

mokytojas

instrumentuotė

Budvitytė-Palej Kristina

mokytoja

obojus, ansamblinis muzikavimas

Čepinskienė Indrė

mokytoja

smuikas, ansamblinis  muzikavimas

Daučianskaitė-Kubilevičienė Agnė

vyresnioji mokytoja

akordeonas, ansamblinis muzikavimas

Daučianskienė Evelina

koncertmeisterė  

Daunytė Savickienė Joana

mokytoja

arfa, ansamblinis muzikavimas

Danėlius Aldas

mokytojas metodininkas

mušamieji muzikos instrumentai

Daugėla Rolandas

choro dirigavimo metodinės grupės pirmininkas,

mokytojas ekspertas

choro dirigavimas, choras

Daugėlaitė Roberta

koncertmeisterė metodininkė

 

Daugėlienė Rima

mokytoja metodininkė

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Dirmauskas Andrius

mokytojas metodininkas

valtorna, ansamblinis muzikavimas

Dirvanauskas Saulius

koncertmeisteris ekspertas

 

Elzbutienė Živilė

mokytoja metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Galinis Žygimantas

koncertmeisteris

 

Gelusevičienė Aušra

vyresnioji mokytoja,
koncertmeisterė ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Girčys Tadas

mokytojas

obojus, ansamblinis muzikavimas

Girskis Tomas

mokytojas

fagotas, ansamblinis muzikavimas

Gudavičienė Inga

vyresnioji mokytoja

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Haidari Loreta

mokytoja ekspertė, 
koncertmeisterė ekspertė

bendrasis fortepijonas

Ivanauskaitė-Čiurilienė Kristina

vyresnioji mokytoja

fortepijonas, bendrasis fortepijonas, ansamblinis muzikavimas

Jankauskienė Irma

mokytoja metodininkė

muzikos istorija

Janulevičius Jonas

mokytojas

simfoninis orkestras

Jurgaitis Karolis

mokytojas

mušamieji muzikos instrumentai

Jurkonienė Dalė

mokytoja metodininkė

choro dirigavimas, choras, solfedžio

Kaminskaitė-Rudic Gintarė

mokytoja

violončelė, ansamblinis muzikavimas

Kanys Dainius

mokytojas metodininkas

trimitas, ansamblinis muzikavimas

Karaškienė Rasa

vyresnioji mokytoja,
vyresnioji koncertmeisterė

bendrasis fortepijonas

Kepežinskas Dainius

koncertmeisteris

 

Kirkaitė Eglė

vyresnioji koncertmeisterė,

vyresnioji mokytoja

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Kiškienė Dalia

mokytoja metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Klovaitė Berezinienė Aušra

mokytoja metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Klusaitė Ilona

mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Kochanauskaitė Rita

koncertmeisterė ekspertė

 

Kraujelis Stasys

mokytojas metodininkas

obojus, ansamblinis muzikavimas

Krėpštaitė Lina

koncertmeisterė metodininkė

 

Krėpštienė Rasa

fortepijono 1-8 klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Krinicin Sergej

mokytojas metodininkas

gitara, ansamblinis muzikavimas

Krištaponienė Asta

styginių instrumentų 1-8 klasių metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė

violončelė, ansamblinis muzikavimas

Kryžiuvienė Ilona

vyresnioji mokytoja,
vyresnioji koncertmeisterė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Kudirka Darius

mokytojas, vyresnysis koncertmeisteris

bendrasis fortepijonas

Kumpikienė Birutė

fortepijono I-IV klasių metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Laurinaitienė Ingrida

koncertmeisterė

 

Lapinskienė Marta

vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Ližaitienė Gabrielė

mokytoja

gitara, ansamblinis muzikavimas

Lukoševičiūtė Aušra

medinių pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė

fleita, ansamblinis muzikavimas

Makštutienė Jolita

vyresnioji mokytoja,
vyresnioji koncertmeisterė

bendrasis fortepijonas

Marcinkevičiūtė Audronė

mokytoja metodininkė

choro dirigavimas

Markevičienė Gailė

mokytoja metodininkė

fleita, ansamblinis muzikavimas

Mekionis Ričardas

vyresnysis mokytojas

kontrabosas, ansamblinis muzikavimas, improvizacija

Merčaitytė Dainora

mokytoja metodininkė

muzikos istorija

Mikalauskaitė - Garšanovė Sigutė

koncertmeisterė metodininkė

 

Miliauskaitė Gražina

vyresnioji mokytoja

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Muraško Tatjana

mokytoja ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Norbontaitė Laura

mokytoja

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Novikaitė Rita

dainavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė

dainavimas, vokalinis ansamblis, balso ugdymas

Pakutkienė Sonata

bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė

fortepijonas, bendrasis fortepijonas

Parymud Liudmila

mokytoja metodininkė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Pauliukevičiūtė Giedrė

mokytoja metodininkė

solfedžio, muzikos pažinimas, kompozicija

Pocius Vytenis

mokytojas

violončelė, ansamblinis muzikavimas

Povilaitienė Daiva

ansamblinio muzikavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė,  koncertmeisterė ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas

Povilonienė Janina

vyresnioji mokytoja,

bendrasis fortepijonas

Pupelienė Milda

mokytoja ekspertė

smuikas, ansamblinis muzikavimas

Ramanauskienė Alina

mokytoja metodininkė

muzikos istorija

Rinkevičiūtė Rasa

mokytoja ekspertė

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Simanavičienė Aušra

vyresnioji mokytoja

solfedžio

Skučienė Rūta

vyresnioji mokytoja

vokalinė italų kalba

Stanionytė Goda

koncertmeisterė metodininkė

 

Stankevičiūtė Lina

vyresnioji mokytoja

solfedžio

Tamulienė Audronė

mokytoja metodininkė

smuikas, altas, ansamblinis muzikavimas

Tumosaitė Anolita

mokytoja

simfoninis orkestras

Tumosienė Dangirutė

koncertmeisterė ekspertė

 

Tunevič Oksana

mokytoja metodininkė

smuikas, ansamblinis muzikavimas, styginių instrumentų orkestras

Urbonavičius Gracijus

vyresnysis mokytojas

aranžuotė

Venckienė Aldona

vyresnioji koncertmeisterė

 

Venckus Darijus

vyresnysis mokytojas

saksofonas, ansamblinis muzikavimas

Vitkienė Aurika

vyresnioji mokytoja

fortepijonas, ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vladimirskaja Ella

akompanimento klasės mokytojų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji mokytoja

bendrasis fortepijonas, akompanimentas

Vosylė Milda

vyresnioji mokytoja

choro dirigavimas, choras

Žakienė Jevgenija

muzikos teorijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
mokytoja ekspertė

harmonija,
muzikos teorija, muzikos kūrinių analizė, polifonija

Žarėnienė Dalia

koncertmeisterė metodininkė,

vyresnioji mokytoja

bendrasis fortepijonas, akompanimento klasė

Žemaitis Vitalius

mokytojas ekspertas

klarnetas, ansamblinis muzikavimas

Žemaitė Diana

koncertmeisterė metodininkė

 
Žemonė Eglė vyresnioji mokytoja gitara, ansamblinis muzikavimas

Žostautienė Rūta

vyresnioji mokytoja,
koncertmeisterė metodininkė

bendrasis fortepijonas