Pusmečiai

Klasė I pusmetis II pusmetis
pradžia pabaiga pradžia pabaiga
1 - 4 2023-09-01 2024-01-20 2024-01-22 2024-06-05
5 - 8, I - II 2023-09-01 2024-01-20 2024-01-22 2024-06-19
III 2023-09-01 2024-01-20 2024-01-22 2024-06-12
IV 2023-09-01 2024-01-20 2024-01-22 2024-05-29

Atostogos

ATOSTOGOS

Rudens

2023-10-30 - 2023-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27 - 2024-01-06

Žiemos

 2024-02-19 – 2024-02-24

Pavasario (Velykų)

2024-04-02 – 2024-04-06

Vasaros (1-4 klasėms)

2024-06-06 – 2024-08-31

Vasaros (5-8; I-II klasėms)

2024-06-20 – 2024-08-31

Vasaros (III klasei)

2024-06-13 - 2024-08-31

Vasaros (IV klasei)

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai