Pusmečiai

Klasė I pusmetis II pusmetis
pradžia pabaiga pradžia pabaiga
1 - 4 2020-09-01 2021-01-23 2021-01-25 2021-06-15
5 - 8, I - III 2020-09-01 2021-01-23 2021-01-25 2021-06-22
IV 2020-09-01 2021-01-23 2021-01-25 2021-05-21

Atostogos

ATOSTOGOS

Rudens

2020-10-26–2020-10-31   

Žiemos (Kalėdų 5 - 8, I - IV kl.)

2020-12-23–2021-01-05   

Žiemos ( Kalėdų 1 - 4 kl.)

2020-12-14 - 2021-01-03

Žiemos

 2021-02-15–2021-02-20

Pavasario (Velykų)

2021-04-06–2021-04-10    

Vasaros (1-4 klasėms)

2021-06-16 – 2021-08-31

Vasaros (5-8; I-III klasėms)

2021-06-23 – 2021-08-31

Vasaros (IV klasei)

Išlaikius brandos egzaminus