Pusmečiai

Klasė I pusmetis II pusmetis
pradžia pabaiga pradžia pabaiga
1 - 4 2022-09-01 2023-01-21 2023-01-23 2023-06-09
5 - 8, I - II 2022-09-01 2023-01-21 2023-01-23 2023-06-23
III 2022-09-01 2023-01-21 2023-01-23 2023-06-16
IV 2022-09-01 2023-01-21 2023-01-23 2023-06-01

Atostogos

ATOSTOGOS

Rudens

2022-10-31 - 2022-11-05

Žiemos (Kalėdų 1-8, I - IV kl.)

2022-12-27 - 2023-01-07

Žiemos

 2023-02-13 – 2023-02-18

Pavasario (Velykų)

2023-04-11 – 2023-04-15  

Vasaros (1-4 klasėms)

2023-06-10 – 2023-08-31

Vasaros (5-8; I-II klasėms)

2023-06-25 – 2023-08-31

Vasaros (III klasei)

2023-06-17 - 2023-08-31

Vasaros (IV klasei)

Išlaikius brandos egzaminus