Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje diegiama Lions Quest socialinio ir emocinio ugdymo programa:

1-4 klasėse - Laikas kartu

5-8 klasėse- Paauglystės kryžkelės

I-IV gimnazijos klasėse - Raktai į sėkmę.

 

Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) yra procesas, kurio metu vaikai ir suaugusieji ugdosi ir mokosi taikyti žinias, nuostatas ir įgūdžius, reikalingus suprasti ir valdyti savo emocijas, išsikelti ir siekti tikslų, jausti ir parodyti empatiją, kurti pozityvius santykius ir atsakingai priimti sprendimus. 

 

Socialinio ir emocinio ugdymo vizija: 

Socialiai ir emociškai saugi, sveika ir jauki mokymosi aplinka, užtikrinanti sąlygas bręsti muzikaliai, kūrybingai, sąmoningai asmenybei, kurioje:

  • Mokytojai naudoja aiškius ir kokybiškus metodus, kurie stiprina socialinius ir emocinius įgūdžius.
  • Mokiniai turi galimybę bendrauti ir kurti pozityvius santykius saugioje mokymosi aplinkoje.
  • Mokytojai, kiti gimnazijos darbuotojai bei tėvai modeliuoja bei stiprina socialines ir emocines kompetencijas.
  • Mokytojai įtraukia socialines ir emocines kompetencijas į ugdymo programas.

Naudingos nuorodos: