Gerbiami mokinių tėveliai, gimnazijos darbuotojai ir visi rėmėjai,

 

          Nuoširdžiai dėkojame Jums už finansinę paramą gimnazijai. 2021 m. gauta 3376,74 Eur. Jūsų skirti 1,2% GPM bus panaudoti ugdymo proceso kokybės gerinimui, mokymosi aplinkų modernizavimui bei poilsio erdvių plėtrai.

 

           Paramą galima pervesti į sąskaitą Nr.LT117300010002231052, Swedbank AB

 

 

Norėdami skirti 1,2% GPM gimnazijai, galite tai padaryti šiais būdais:

 

 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos duomenys formos pildymui:

  1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190994640
  2. Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
  3. Buveinės adresas: Kęstučio g. 85, LT-44299, Kaunas
  4. Įrašyti paramos sumą 1,2%

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2021 metais

1,2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

2020-01-01 likutis           7234,28 Eur

2020 m. gauta                3376,74 Eur

Iš viso 2021 m.               10610,02 Eur.

 

TĖVŲ PARAMA

 

2021-01-01 likutis           4050,66 Eur

2021 m. surinkta             2078,45 Eur

Iš viso 2021 m.               6129,11 Eur

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2020 metais

1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

2020-01-01 likutis              4024,40 Eur

2020 m. gauta                    3518,63 Eur

Iš viso 2020 m.                   7543,03 Eur

 

TĖVŲ PARAMA

 

2020-01-01 likutis              2438,77 Eur

2020 m. surinkta                2028,00 Eur

Iš viso 2020 m.                   4466,77 Eur

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2019 metais

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

 

2019-01-01 gimnazijos 2% paramos lėšų likutis 1898,47 Eur

2019 m. gauta iš 2% paramos lėšų 4553,93 Eur

Iš viso 2019 m. 6452,4 Eur

 

MOKINIŲ TĖVŲ PARAMA

 

2019 metais gauta 1825,35 Eur

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2018 metais

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

 

2018-01-01 gimnazija turėjo iš 2% paramos lėšų 3460,06 Eur

2018 m. gauta iš 2% paramos lėšų 3618,41 Eur

Iš viso 2018 m. 7078,47 Eur

Per 2018 metus išleista 5180,00 Eur

2019-01-01 likutis 1898,47 Eur

 

MOKINIŲ TĖVŲ PARAMA

 

2018 metais gauta 1499,21 Eur

Per 2018 metus išleista 726,37 Eur

2019-01-01 likutis 1366,33 Eur