Gerbiami mokinių tėveliai, gimnazijos darbuotojai ir visi rėmėjai,

 

          Nuoširdžiai dėkojame Jums už finansinę paramą gimnazijai. 2023 metais gauta 4710,41 Eur.

 

           Paramą galima pervesti į sąskaitą Nr.LT117300010002231052, Swedbank AB

  

Norėdami skirti 1,2% GPM gimnazijai, galite tai padaryti šiais būdais:

 

 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos duomenys formos pildymui:

  1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190994640
  2. Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
  3. Buveinės adresas: Kęstučio g. 85, LT-44299, Kaunas
  4. Įrašyti paramos sumą 1,2%

ATASKAITA APIE PARAMOS LĖŠŲ

PASKIRSTYMĄ IR PANAUDOJIMĄ 2023 M.

 

1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ

 

2023-01-01 gimnazijos 1,2% paramos lėšų likutis 11 843,04 Eur

2023 m. gauta iš 1,2% paramos lėšų  4 710,41 Eur

Iš viso 2023 m. 16 553,45 Eur

 

Lėšų panaudojimas

Pavadinimas

Vykdymas

Paslaugos (nario mokestis )

200,00 Eur

Paslaugos (EDUKA licencijos )

1 324,36 Eur

 

 

 

 

Viso:

1 524,36 Eur

Likutis 2023-12-31 (perkeltos lėšos į 2024 m.)

15 029,09 Eur

 

TĖVŲ PARAMA

 

2023-01-01 likutis         6 912,38 Eur

2023 m. surinkta           2 117,00 Eur

Iš viso 2023 m.             9 029,38 Eur

 

Lėšų panaudojimas

Pavadinimas

Vykdymas

 

 

 

 

Viso:

 

Likutis: 2023-12-31 (perkeltos lėšos į 2024 m.)

9029,38 Eur

 

 

2023-01-01 likutis paramos higienos priemonėms 10,46 Eur

2023 m. surinkta 398,00 Eur

Iš viso 2023 m. parama higienos priemonėms 408,46 Eur

Išlaidos: įsigyta priemonių už 155,63 Eur

Likutis 2023-12-31 (perkeltos lėšos į 2024 m.)  252,83 Eur

 

KITOS PARAMOS LĖŠOS

Likutis 2023-12-31 (perkeltos lėšos į 2024 m.)  2097,60 Eur

Gimnazijos tarybos sprendimu paramos lėšos naudojamos mokyklos aplinkos ir ugdymo kokybės gerinimui.

 

ATASKAITA APIE PARAMOS LĖŠŲ

PASKIRSTYMĄ IR PANAUDOJIMĄ 2022M.

 

1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ

 

2022-01-01 gimnazijos 1,2% paramos lėšų likutis 9494,65 Eur

2022m. gauta iš 1,2% paramos lėšų  3658,39 Eur

Iš viso 2022 m. 13153,04 Eur

 

Lėšų panaudojimas

Pavadinimas

Vykdymas

Paslaugos (nario mokestis )

      200,00 Eur

Atminimo lenta K.Ivaškevčiui

      860,00 Eur

Reklamos paslaugos

      250,00 Eur

Viso:

      1310,00 Eur

Likutis 2022-12-31 (perkeltos lėšos į 2023 m.)

    11 843,04 Eur

 

                                                         TĖVŲ PARAMA

 

2022-01-01 likutis  5786,46 Eur

2022 m. surinkta    1895,99 Eur

Iš viso 2022 m.      7682,45 Eur

 

Lėšų panaudojimas

Pavadinimas

Vykdymas

Transporto paslaugos

     242,00 Eur

Kitos prekės

     165,06 Eur.

Kamerų montavimas

     363,01 Eur

Viso:

    770,07 Eur

Likutis: 2022-12-31 (perkeltos lėšos į 2022m.)

    6912,38 Eur

 

 

2022-01-01 likutis paramos higienos priemonėms 953,16 Eur

2022 m. surinkta 208,00 Eur

Iš viso 2022 m. parama higienos priemonėms    1161,16 Eur

Išlaidos: įsigyta priemonių už 1150,70 Eur

Likutis 2022-12-31 (perkeltos lėšos į 2023 m.)  10,46 Eur

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2021 metais

1,2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

2020-01-01 likutis           7234,28 Eur

2020 m. gauta                3376,74 Eur

Iš viso 2021 m.               10610,02 Eur.

 

TĖVŲ PARAMA

 

2021-01-01 likutis           4050,66 Eur

2021 m. surinkta             2078,45 Eur

Iš viso 2021 m.               6129,11 Eur

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2020 metais

1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

2020-01-01 likutis              4024,40 Eur

2020 m. gauta                    3518,63 Eur

Iš viso 2020 m.                   7543,03 Eur

 

TĖVŲ PARAMA

 

2020-01-01 likutis              2438,77 Eur

2020 m. surinkta                2028,00 Eur

Iš viso 2020 m.                   4466,77 Eur

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2019 metais

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

 

2019-01-01 gimnazijos 2% paramos lėšų likutis 1898,47 Eur

2019 m. gauta iš 2% paramos lėšų 4553,93 Eur

Iš viso 2019 m. 6452,4 Eur

 

MOKINIŲ TĖVŲ PARAMA

 

2019 metais gauta 1825,35 Eur

Ataskaita apie paramos lėšų paskirstymą ir panaudojimą 2018 metais

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PARAMA

 

2018-01-01 gimnazija turėjo iš 2% paramos lėšų 3460,06 Eur

2018 m. gauta iš 2% paramos lėšų 3618,41 Eur

Iš viso 2018 m. 7078,47 Eur

Per 2018 metus išleista 5180,00 Eur

2019-01-01 likutis 1898,47 Eur

 

MOKINIŲ TĖVŲ PARAMA

 

2018 metais gauta 1499,21 Eur

Per 2018 metus išleista 726,37 Eur

2019-01-01 likutis 1366,33 Eur