Viešųjų pirkimų taisyklės

VP nuolatinė komisija

Komisijos pirmininkas:

Artūras Stankevičius, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui,

 

Komisijos nariai:

Jurgita Jablonskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Vilija Grigaliūnaitė, bibliotekos vedėja,

Violeta Levanaitė, vyr. buhalterė,

Nomeda Virginija Škėmienė, raštinės vedėja, personalo specialistė

Viešųjų pirkimų planai

Viešųjų pirkimų ataskaitos

2021 m. ataskaita čia

 

2020 m. ataskaita čia

 

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo