2020-2021 m.m. planuojamas priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai:

1 klasės – 2 klasių komplektai

2020-2021 m.m. laisvos vietos: 1 – 8 kl. I – IV kl.

 

2 klasės – 20 mokinių

3 klasės – 18 mokinių

4 klasės – 6 mokiniai

5 klasės – 20 mokinių

6 klasės – 20 mokiniai

7 klasės – 21 mokinys

8 klasės – 3 mokiniai

I gimnazijos klasė – 11 mokinių

II gimnazijos klasė - 2 mokiniai

III gimnazijos klasė – 10 mokinių

IV gimnazijos klasė - 8 mokinių

DĖMESIO !

KAUNO JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJA

SKELBIA  PRIĖMIMĄ

Į VISAS GIMNAZIJOS KLASES

Stojantieji į gimnaziją privalo pateikti:

  • prašymą,
  • gimimo liudijimo kopiją,
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a),
  • 2 dokumentines fotonuotraukas;
  • mokymosi rezultatų pažymą (stojantiems į 2-8 kl. ir I—IV gimnazijos klases).

Telefonas pasiteiravimui (8 667) 44150

 

       

       PRIĖMIMAS:

      Į pirmąją gimnazijos klasę priimami 6-7 metų vaikai.  Mokiniai gali būti priimti ir į aukštesnes klases, jei jų amžius, bendrasis bei muzikinis išsilavinimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus.

     Priėmimo metu patikrinami vaikų muzikiniai gabumai: klausa, atmintis, ritmo pojūtis, vokaliniai ir fiziniai duomenys.

 

     Stojantieji į gimnaziją privalo pateikti:

  • prašymą,
  • gimimo liudijimo kopiją,
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a),
  • 2 dokumentines fotonuotraukas;
  • mokslo rezultatų pažymą (stojantys į vyresnes klases).

  Telefonas pasiteiravimui (8 667) 44150