Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: