Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jurgita Jablonskienė

tel. (8 37) 22 04 65

tel.  8 667 44148

el.p. pavaduotoja@nmg.lt

 

 

  

  

 

 

Logopedė

Eglė Jonaitytė

tel. 8 659 98611