Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija -

 

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

Spec. pagalba: socialinė pedagoginė, logopedinė, psichologinė - teikiama telefonu, el. paštu. 

 

Socialinė pedagogė Dovilė Žvirzdinienė

tel. 8 667 44152,    el. paštas socpedagoge@nmg.lt,

konsultacijų laikas I-V 9.00 -15.00 

 

Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, socialinės paramos mokiniams - nemokamo maitinimo organizavimo klausimais.

 

Psichologė Rasa Kinaitienė,

tel. 8 667 44157,   el. p. psichologe@nmg.lt

konsultacijų laikas I-V 10.30-15.00 val.

 

Konsultuoja ir teikia psichologinę informacinę pagalbą Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniams, tėvams, mokytojams.

 

Logopedė Eglė Jonaitytė,

tel. 865998611, priėmimo laikas I 8.00 - 11.30 val., II - IV 8.20 - 11.50 val.

 

Su administracija bendraujama el. paštu, telefonu:

 

Konsultacijos techniniais klausimais - Arnoldas Paleckis, arnoldas.paleckis@nmg.lt

Raštinė: el. p. gimnazija@nmg.lt, tel. 866744150

Direktorius Raimundas Simanavičius,

el. p. direktorius@nmg.lt, tel. 866744150

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė,

el. p. pavaduotoja@nmg.lt, tel. 866744148; 8.00-16.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Nijolė Noreikaitė,

el. p. pavaduotojamenui@nmg.lt, tel. 866744153; 8.00-16.00 val.

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Artūras Stankevičius,

el. p. pavaduotojasukiui@nmg.lt, tel. 866744156; 8.00-16.00 val.